მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

მოიძებნა 279 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

2022 წლის მონაცემები თვითმკვლელობით გარდაცვლილთა რიცხოვნობა რეგიონების და სქესის მიხედვით ქალბატონო მაია,   2002 წლის მონაცემები თვითმკვლელობის მიზეზით გარდაცვლილთა რიცხოვნობის შესახებ ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია და გამოქვეყნდება მი...
პასუხის გამომგზავნი: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მაიკო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ტურისტების რაოდენობა 2020-2022 წლებში წერილის ნომერი: 102-1022301819 თარიღი: 18/01/2023 ადრესატი: ლიზი ბუკია პირადი ნომერი: 01027085431 მისამართი: ინგოროყვას ქ. 25 მოქალაქე ლიზი ბუკიას...
პასუხის გამომგზავნი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
დაკავებული და თავისუფალ პოზიციები მერიაში მოგესალმებით,  გთხოვთ, განაცხადზე მოახდინოთ განმცხადებლის გვარის აღნიშვნა და დანართად პრადობის მოწმობის ასლის გადმოგზავნა, რათა შესაძლებლი იყოს წარმო...
პასუხის გამომგზავნი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .
უარყოფილია.
დასაქმების დეპარტამენტი, დაკავებული და თავისუფალი ადგილების შესახებ მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...
პასუხის გამომგზავნი: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლალი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ ინფორმაცია მოგესალმებით გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ, თუ რა ინფორმაციას ითხოვთ. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან:...
პასუხის გამომგზავნი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
უარყოფილია.
სამსახურის დეპარტამენტი განცხადებას არ ახლავს ხელმოწერა და პირადობის მოწმობის ასლი. გთხოვთ, გამოგზავნოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მიცემა მსვლელობა. მცხეთის მუნიციპალიტეტის...
პასუხის გამომგზავნი: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამი კიბილოვი თარიღი: .
უარყოფილია.
2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა. გთხოვთ განცხადება გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების   და მასში მითითებილი   დანართის (განაცხადის ფორმა)  შესაბამისად. პატივ...
პასუხის გამომგზავნი: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თაკო ზაზარაშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
ორგანიზაციული სტრუქტურის სამსახურებისა და ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია. მოგესალმებით, საჯარო ინფორმაციის მისაღებად საჭიროა განცხადება გამოაგზავნოთ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე. საჭიროა მიუთითოთ განმცხადებელმა, ს...
პასუხის გამომგზავნი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლია გოგნელაშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
ორგანიზაციული სტრუქტურის სამსახურების დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ. მოგესალმებით, საჯარო ინფორმაციის მისაღებად საჭიროა განცხადება გამოაგზავნოთ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე. საჭიროა მიუთითოთ განმცხადებელმა,...
პასუხის გამომგზავნი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
2021 წელს გამოვლენილი ოჯახური ძალადობის ფაქტები 2021-2022 წლებში მოგესალმებით, გეგზავნებათ წერილი, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირვე...
პასუხის გამომგზავნი: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
უარყოფილია.
თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების სტატისტიკა 2020-2022 წლებში მოგესალმებით, გეგზავნებათ წერილი, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირვე...
პასუხის გამომგზავნი: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: ქეთი თარიღი: .
უარყოფილია.
არასრულწლოვანთა უფლებების სისხლისსამართლებრივ დარღვევათა სტატისტიკა მოგესალმებით, გეგზავნებათ წერილი, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირვე...
პასუხის გამომგზავნი: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: მაკო თარიღი: .
უარყოფილია.
გამარტივეული შესყიდვები გამარჯობა, გთხოვთ გამოაგზავნოთ ელექტრონულად ხელმოწერილი დოკუმენტი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის...
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ქურდობის შემთხვევები ინფორმაციის გაცემის თაობაზე გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MIA22203541712* MIA 2 22 03541712 15/12/2022 მოქალაქე ნუცა ჩადუნელს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის #1...
პასუხის გამომგზავნი: დაცვის პოლიცია მოთხოვნის ავტორი: Nutsa Chaduneli თარიღი: .
უარყოფილია.
კომენდანტის საათის დარღვევიდან შემოსული თანხის საერთო რაოდენობა. წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თათია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სასულიერო პირების მიერ ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაულის სტატისტიკა წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მაკო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაული წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
აგურის შესყიდვები საჯარო დაწესებულების საკონტაქტო მისამართი განახლებულია. გთხოვთ, ხელმეორედ გაგზავნოთ ინფორმაციის მოთხოვნა
მოთხოვნის მიმღები: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ავტორი: გიორგი ხუხუნაიშვილი. გაეცანით Jubo-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
უარყოფილია.
უნივერსიტეტებში Covid-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის სტატისტიკა 2019-2021 წლების მონაცემებით მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი თარიღი: .
უარყოფილია.
ცხოველების თემა საკმაოდ სენსიტიური საკითხია დღემდე , ამიტომ სათანადო ყურადღებას იმსახურებს მოგესალმებით. გთხოვთ წერილი მოგვწეროთ სახელმწიფო ენაზე/ ქართულ ენაზე. განცადების ავტორის მონაცემები: 1.  სახელი, გვარი. 2.  პირადი ნომერი  3.  ფაქტობრი...
პასუხის გამომგზავნი: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნანკა თარიღი: .
უარყოფილია.
ქალზე და მამაკაცზე სექსუალური შევიწროება მოგესალმებით , გთხოვთ ატვირთოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.  ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fro...
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: natia თარიღი: .
უარყოფილია.
არასრულწლოვნებზე ძალადობის ფაქტები 2022 წელს წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
1987 წელს სტიქიის შედეგად წამოსული ეკომიგრანტები სვანეთიდან მოგესალმებით, გიგზავნით წერილის პასუხს. პატივისცემით, სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ════════════════════════════════════════════════════...
პასუხის გამომგზავნი: რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
კოვიდ - 19 ის შემთხვევები საქართველოს საბავშვო ბაღებში გთხოვთ, დაგვიდასტურეთ მიღება ср, 23 нояб. 2022 г. в 12:01, lizaa khaz <[1][მოთხოვნის #1253 ელ-ფოსტა]>: მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თბილისის ბ...
პასუხის გამომგზავნი: თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: lizaa khaz თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
არასრულწლოვანთა მიმართ სექსუალური შევიწროვების შესახებ 2019-2021 წლებში MOH 9 22 00630349 08/12/2022 მოქალაქე ნინო შველიძეს [მოთხოვნის #1292 ელ-ფოსტა] ქალბატონო ნინო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრო...
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

გამოიწერე ეს მოთხოვნები