მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

მოიძებნა 430 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

პაპილომა ვირუსით დაავადებუკთა სტატისტიკა გიგზავნით განაცხადის ნიმუშს.  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: სულიკო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
გამარჯოა, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია ბოლო 3 წლის განმავლობაში ალკოჰოლური და ნარკოტიკული თრობის ქვეშ ჩადენილი დანაშაულთა სტატისტიკასთან დაკავშირებით საქართველოს მასშტაბით წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთევან ავლოხაშვილი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება მოგესალმებით,  არსებულ განცხადებას გთხოვთ თან დაურთოთ პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი მოწმობის ორივე მხარე.  პატივისცემით ,  [1]1676024512408...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო ცქვიტიშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა 2018-2023 წლებში   მოგესალმებით, მომართვა უნდა შეცვალოთ  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის ბატონ დიმიტრი ბერიძის სახელზე და კვალიფიციური ელექტრონული...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
უარყოფილია.
თბილისის სატრანანსპორტო საშუალების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, დააკონკრეტოთ რა სახის სტატისტიკას ითხოვთ (სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით - მეტრო, ავტობუსები, ს...
საჯარო დაწესებულება: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მოთხოვნის ავტორი: Mari თარიღი: .
უარყოფილია.
სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა 2018-2023 წლებში ქალბატონო ანი, სტატუსშეჩერებულ სტუდენტთა შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად  უნდა მიმართოთ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას. პატივისცე...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სმენის აპარატების მოთხოვნის რაოდენობა 04 დეკემბერი 2023 MOH 4 23 01292663 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს დირექტორს ქალბატონ რუსუდა...
უარყოფილია.
ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოყოფილი საახალწლო ბიუჯეტი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების  საფუძველზე გთხოვთ დაურთოთ თქვენი პირადობის ასლი პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ══...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გვანცა თარიღი: .
უარყოფილია.
ონლაინ სივრცეში ძალადობის სტატისტიკა წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ტემპერატურის სტატისტიკა გიდასტურებთ წერილის მიღებას. მადლობა, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: გარემოს ეროვნული სააგენტო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
უარყოფილია.
სტატისტიკა წინასწარი გაფრთხილების სისტემებისა და ჰიდრომეტეოროლოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარების შესახებ ქალბატონო ლიზი, გიგზავნით პასუხს თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. 13 ოქტომბერი 2023 MRDI N 01/2095 საქართველოს მოქალაქე ლიზი გოგოლა...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები 2021-2023 вс, 24 сент. 2023 г. в 14:39, ნინო <[1][მოთხოვნის #2866 ელ-ფოსტა]>: მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფო...
საჯარო დაწესებულება: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
კლიმატ-ტექნოლოგიებისა და ბიზნესების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი წერილი გატარდა კანცელარიაში - N 1246 პატივისცემით,         1525 (995) 32 296 00 10   უზნაძის 18. 0102 თბილისი, საქართ...
საჯარო დაწესებულება: აწარმოე საქართველოში მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სათბური გაზების ემისიები - სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება. გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N7881/01 წერილს ნინო კვანტალიანი საქმისწარმოე...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სტატისტიკა განახლებადი ენერგიის შესახებ გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სახელმწიფო ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით განკარგვა მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
წყლისა და სანაპირო ზოლების სტატისტიკა მოგესალმებით!  გიგზავნით # 7753/01  წერილს.  გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ! პატივისცემით,   ირმა ქოჩიაშვილი საქმისწარმოების სამმართველო   ს...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
შავი სია მოგესალმებით, 2018 წლის 1 ივლისს ძალაში შევიდა „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის მე-3 მუხლ...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
უარყოფილია.
სექსუალური შევიწროების შემთხვევები საზოგადეობრვი ტრანსპორტში წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიგა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
იჯარით გაცემული მიწები         მოგესალმებით,   სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში შემოტანილ თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით, გიგზავნით სააგენტოს მიერ მომზა...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სმენა და მეტყველება დაქვეითებული ადამიანების რაოდენობა ქალბატონო ელენე,   თქვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი მომწერეთ, კითხვები მაქვს თქვენს წერილთან დაკავშირებით.   პატივისცემით,   [1]logo_geo...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
მცოცავი ოკუპაცია საქართველოში მოგესალმებით ქალბატონო ალისა,   თქვენი მიმდინარე წლის 9 აგვისტოს წერილის პასუხად, გაცნობებთ, რომ წერილში მოთხოვნილი ინფორმაცია, რომელიც ეხება საოკ...
საჯარო დაწესებულება: ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი მოთხოვნის ავტორი: ალისა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად:  1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა) იმ ადმი...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლეონორა თარიღი: .
უარყოფილია.
საწვავი საკრებულოს გადაუგზავნეთ აღნიშნულ ელ.ფოსტაზე  [ელ-ფოსტა] პატივისცემით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია ვებ-გვერდი: [1]https://dusheti.gov.ge/ ფეისბ...
საჯარო დაწესებულება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო ინფორმაცია გთხოვთ განცხადება გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების შესაბამისად პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ═════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: შორენა თარიღი: .
უარყოფილია.

გამოიწერე ეს მოთხოვნები