მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

მოიძებნა 406 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

შავი სია მოგესალმებით, 2018 წლის 1 ივლისს ძალაში შევიდა „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის მე-3 მუხლ...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
უარყოფილია.
სექსუალური შევიწროების შემთხვევები საზოგადეობრვი ტრანსპორტში წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიგა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
იჯარით გაცემული მიწები         მოგესალმებით,   სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში შემოტანილ თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით, გიგზავნით სააგენტოს მიერ მომზა...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სმენა და მეტყველება დაქვეითებული ადამიანების რაოდენობა ქალბატონო ელენე,   თქვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი მომწერეთ, კითხვები მაქვს თქვენს წერილთან დაკავშირებით.   პატივისცემით,   [1]logo_geo...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
მცოცავი ოკუპაცია საქართველოში მოგესალმებით ქალბატონო ალისა,   თქვენი მიმდინარე წლის 9 აგვისტოს წერილის პასუხად, გაცნობებთ, რომ წერილში მოთხოვნილი ინფორმაცია, რომელიც ეხება საოკ...
საჯარო დაწესებულება: ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი მოთხოვნის ავტორი: ალისა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად:  1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა) იმ ადმი...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლეონორა თარიღი: .
უარყოფილია.
საწვავი საკრებულოს გადაუგზავნეთ აღნიშნულ ელ.ფოსტაზე  [ელ-ფოსტა] პატივისცემით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია ვებ-გვერდი: [1]https://dusheti.gov.ge/ ფეისბ...
საჯარო დაწესებულება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო ინფორმაცია გთხოვთ განცხადება გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების შესაბამისად პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ═════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: შორენა თარიღი: .
უარყოფილია.
C ჰეპატიტით დაინფიცირებული ქალებისა და მამაკაცების რაოდენობა 2015-2023 წლებში მოგესალმებით, გთხოვთ წერილი გამოგზავნოთ ოფიციალური სახით, რომელშიც მითითებული იქნება თქვენი მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები. გიგზავნით განცხადების ნ...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Nia Taganashvili თარიღი: .
უარყოფილია.
ქალთა მიმართ ძალადობის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მერი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ მოგესალმებით,   გიგზავნით წერილს სამინისტროდან. გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტუროთ.   პატივისცემით,         პატივისცემით,   [1]cid:imag...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
თბილისში დიდ დიღომში მარკო პოლოს ქუჩაზე ასვალტის გზის დაგება მოგესალმებით, აღნიშნული საკითხი არ განეკუთვნება შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის" კომპეტენციას. გთხოვთ, მიმართოთ ქ.თბილისის მუნიციალიტეტის მერიას...
საჯარო დაწესებულება: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მოთხოვნის ავტორი: თეიმურაზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სტატუსშეჩერებული მოსწავლეების შესახებ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა) იმ ადმინისტრა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი მაჭავარიანი თარიღი: .
უარყოფილია.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. წერილის ნომერი: 06-522314223 თარიღი: 22/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ბათუმში ავარიულ კორპუსებში მცხოვრებთა რაოდენობა   წერილის ნომერი: 01-1423180268 თარიღი: 30/06/2023 ადრესატი: ნინო ქორიძე პირადი ნომერი: 61601090105 საქართველო, ქალაქი ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საჯარო სექტორში ელექტრონული სერვისების უწყვეტობისთვის გადადგმული ნაბიჯები მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ელექტრონული კომუნიკაციის ახალ სისტემაზე გადავი...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მარიამ როხვაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
ელექტრონული მმართველობისა და საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობის ინდექსი მარიამ მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საქსტატს აქ აქვს. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსი საე...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მარიამ როხვაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება მოგესალმებით, განცხადებაში თქვენი გვარი არ გაქვთ დაფიქსირებული, ასეთი ფორმით ვერ გატარდება. მიუთითეთ და ისე გამოგზავნეთ.     საქართველოს გენერალ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიკა თარიღი: .
უარყოფილია.
თაღლითობის შემთხვევები დღევანდელი მდგომარეობით გამარჯობა, გიგზავნით წერილს, გთხოვთ დაგვიდასტურთ მიღება *MIA42301698460* MIA 4 23 01698460 15/06/2023 მოქალაქე ანი ლომთაძეს ელფოსტა: [მოთხოვნის #2763...
საჯარო დაწესებულება: დაცვის პოლიცია მოთხოვნის ავტორი: Ani lomtadze თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ავტომობილების საშუალო რიცხვი ბას ლაინების მქონე ქუჩებზე წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თევდორე ყარაგვეზაშვილი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ბოლო 5 წლის განმავლობაში მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა მოგესალმებით. გიგზავნით თქვენი წერილის პასუხად. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. -- თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო T...
საჯარო დაწესებულება: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: Mariam თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
2014-2021 წლებში სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ ქალბატონო ქეთი, თქვენი 2023 წლის 25 მაისის განცხადების (რეგისტრაციის: №584480) პასუხად გაცნობებთ, რომ  "სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახური...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი თარიღი: .
უარყოფილია.
ფოთის საქალაქო სასამართლოში საჯარო დაწესებულების და საჯარო პირების წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელები - 2013-2023 წწ მოგესალმებით, სამსახურებრივ მეილს ტექნიკური ხარვეზი აქვს, ამიტომ გიგზავნით პირადი მეილით   Среда, 7 июня 2023, 14:53 +04:00 от Mzeo Xuskivadze <[ე...
საჯარო დაწესებულება: ფოთის საქალაქო სასამართლო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ფსიქოლოგთა რაოდენობა სახელმწიფო უნივერიტეტებში     პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო ოფისი: (+995) 32 2 200...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: lizi თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
რუსთავის საქალაქო სასამართლოში საჯარო დაწესებულების და საჯარო პირების წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელები - 2013-2023 წწ გამარჯობა ქალბატონო მირანდა. გთხოვთ 628გ და 675გ წერილების მიღება დამიდასტუროთ. მაია იასეშვილი ═══════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: რუსთავის საქალაქო სასამართლო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

გამოიწერე ეს მოთხოვნები