მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

  

მოიძებნა 102 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

მომსახურების სფეროში სამუშაო პოზიციებზე საშუალო ანაზღაურების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ქალბატონო მირანდა,   გიგზავნით თქვენი მიმდინარე წლის 4 აგვისტოს  წერილის პასუხს.   პატივისცემით,         [1]logo_geo თეა ღონღაძე   უ...
მოგესალმებით, უნდა მოგვწეროთ ოფიციალური წერილი ცენტრის დირექტორის სახელზე. ხელმოწერილი და დასკანერებული, რათა აიტვირთოს სისტემაში.  პატივისცემით, ...
მოგესალმებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021
პასუხის გამომგზავნი: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

უარყოფილია.

მოგესალმებით ქალბატონო მართა. მივიღეთ თქვენ მიერ გამოგზავნილი ელ. წერილი და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შედგენილი  პდფ ფორმატის წერილი.  „ელექტრონუ...
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
პასუხის გამომგზავნი: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

უარყოფილია.

მოგესალმებით ქალბატონო მართა. მივიღეთ თქვენ მიერ გამოგზავნილი ელ. წერილი და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შედგენილი  პდფ ფორმატის წერილი.  „ელექტრონუ...
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
პასუხის გამომგზავნი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

მოგესალმებით ქალბატონო მართა, თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია უმჯობესი იქნება გამოითხოვოთ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიიდან. პატივისცემით ლენა...
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
პასუხის გამომგზავნი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

[1][ელ-ფოსტა] -- References Visible links 1. mailto:[ელ-ფოსტა]
ბაღდადის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
პასუხის გამომგზავნი: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

მოგესალმებით, მივიღეთ თქვენი მომართვა, რომელიც შეეხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მონაცემებს 2011-2021 წლების. აღნიშნულთან დაკავშირებიტ გაცნობებთ, რომ...
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
პასუხის გამომგზავნი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

აღნიშნული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ გვერდზე [1]https://matsne.gov.ge/ka/document/search?query=%E1%83%91%E...
ქალზე და მამაკაცზე სექსუალური შევიწროების 2021/2022 წლის სტატისტიკა შრომით ურთიერთობებში
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Anna Khitiri თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

მოგესალმებით,   გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი და დაგვიდასტუროთ მიღება.   პატივისცემით,   პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური   ვაჩნა...
2022 წლის განმავლობაში შემოსული განაცხადების რაოდენობა ინდუსტრიების მიხედვით
პასუხის გამომგზავნი: აწარმოე საქართველოში მოთხოვნის ავტორი: გივი ბეშკენაძე თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

  მოგესალმებით,   გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება.   პატივისცემით,   [1]cid:image002.png@01D810AD.7A357520   [2]cid:image003.png@01D6...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]ინფორმაციის თავისუფლება უწყებისთვის - სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ([სპეციალური საგამოძიებ...
საქართველოს საპატრიარქოსათვის გადაცემული ტყეების სტატისტიკა 2016-2022 წლები
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: Ana თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

    მოგესალმებით,   სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში შემოტანილ თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით, გიგზავნით სააგენტოს მიერ მომზადებულ პა...
მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 01 მარტიდან გაუქმდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, უფლებამოსილებები სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის,...
მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალის (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13) მეშვეობით...
წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)
მოგესალმებით, თქვენ მიერ მოთხოვნილი სახით, ინფორმაცია ბიუროს ხელთ არსებული რესურსის ფარგლებში ვერ მუშავდება. ამდენად, ბიურო მოკლებულია შესაძლებლობას მ...
დეკრეტული შვებულების გამოყენების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ეკა თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ეკა მოგესალმებით, თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საქსტატს არ აქვს. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სტრატეგიუ...
საკომუნიკაციო სისტემების უსაფრთხოების აუდიტის შედეგები
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ფატიმა თარიღი: .

უარყოფილია.

  MOD 9 22 00553431 17.05.2022 ელ-ფოსტა: [მოთხოვნის #548 ელ-ფოსტა] ქალბატონო ფატიმა, თქვენი 2022 წლის 12 აპრილის (რეგისტრაციის №435693; 15.04.2022)...
კიბერუსაფრთხოების კუთხით სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებები
პასუხის გამომგზავნი: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Nika თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნიკა მოგესალმებით, თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საქსტატს არ აქვს. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სტრატეგიუ...
კიბერ დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Kote თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

მოგესლამებით,   ბატონო კოტე, საქართველოში კიბერდანაშაულის სტატისტიკის შესახებ ინფორმაციის მიღების მიზნით, მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს....
თავდაცვის მინისტრების სამხედრო სამსახურის გამოცდილება
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

 
კიბერთავდასხმების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

  MOD 9 22 00448104 19.04.2022 ელ-ფოსტა: [მოთხოვნის #541 ელ-ფოსტა] ქალბატონო/ბატონო, თქვენი 2022 წლის 11 აპრილის (რეგისტრაციის №417106 12.04.2022)...
ორგანიზაციები, რომლებიც სმენის საკითხებზე მუშაობენ
პასუხის გამომგზავნი: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

მოგესალმებით ქალბატონო მარიამ,   ვინაიდან თქვენი წერილის შესრულების ვადა იწურება, კიდევ ერთხელ მოგმართავთ  თხოვნით, გამოგვიგზავნოთ თქვენი საკონტაქ...