საჯარო დაწესებულება

აწარმოე საქართველოში

9 მოთხოვნა
კლიმატ-ტექნოლოგიებისა და ბიზნესების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი წერილი გატარდა კანცელარიაში - N 1246 პატივისცემით,         1525 (995) 32 296 00 10   უზნაძის 18. 0102 თბილისი, საქართ...
საჯარო დაწესებულება: აწარმოე საქართველოში მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
პროექტების მახასიათებლების სტატისტიკა მოგესალმებით,   გთხოვთ, გაეცნოთ თანდართულ დოკუმენტებს და დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება.   პატივისცემით,   [1]cid:image001.png@01D8BE2B.D386AF0...

Attachment 849 3.xlsx

საჯარო დაწესებულება: აწარმოე საქართველოში მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
აწარმოე საქართველოს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, თქვენი წერილი გატარდა კანცელარიაში - N 439 პატივისცემით,         1525 (995) 32 296 00 10   უზნაძის 18. 0102 თბილისი, საქართვ...
საჯარო დაწესებულება: აწარმოე საქართველოში მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პროექტების მახასიათებლების სტატისტიკა მოგესალმებით,   გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება     პატივისცემით,   [1]cid:image002.png@01D810AD.7A357520   [2]cid:image003.png@01D6...

Attachment 7.xlsx

საჯარო დაწესებულება: აწარმოე საქართველოში მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .
წარმატებული
ინფორმაცია მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ბიუჯეტის შესახებ მოგესალმებით,   გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება     პატივისცემით,   [1]cid:image002.png@01D810AD.7A357520   [2]cid:image003.png@01D6...

Attachment 40.xlsx

საჯარო დაწესებულება: აწარმოე საქართველოში მოთხოვნის ავტორი: ეთერი თარიღი: .
წარმატებული
პროექტების სტატისტიკა აპლიკანტთა მახასიათებლების მიხედვით მოგესალმებით,   გთხოვთ, გაეცნოთ თანდართულ დოკუმენტს და დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება.   პატივისცემით,   [1]cid:image001.png@01D8BE2B.D386AF00...

Attachment 1 4.xlsx

საჯარო დაწესებულება: აწარმოე საქართველოში მოთხოვნის ავტორი: ეთერი თარიღი: .
წარმატებული
2022 წლის განმავლობაში შემოსული განაცხადების რაოდენობა ინდუსტრიების მიხედვით   მოგესალმებით,   გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება.   პატივისცემით,   [1]cid:image002.png@01D810AD.7A357520   [2]cid:image003.png@01D6...
საჯარო დაწესებულება: აწარმოე საქართველოში მოთხოვნის ავტორი: გივი ბეშკენაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
აპლიკანტთა ასაკის სტატისტიკა მოგესალმებით,   გთხოვთ, გაეცნოთ თანდართულ დოკუმენტს და დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება.   პატივისცემით,   [1]cid:image002.png@01D810AD.7A357520...

Attachment 197.xlsx

საჯარო დაწესებულება: აწარმოე საქართველოში მოთხოვნის ავტორი: Salome თარიღი: .
წარმატებული
პროექტის სტატისტიკა მოგესალმებით, გიდასტურებთ პასუხის მიღებას. მადლობა გაზიარებული ინფორმაციისათვის. პატივისცემით, ლევანი

Attachment 42.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: აწარმოე საქართველოში ავტორი: levan თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?