პაპილომა ვირუსით დაავადებუკთა სტატისტიკა

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022-2023 პაპილომა ვირუსის მქონე ადამიანების მონაცემები, სადაც მითითებული იქნება მათი რაოდენობა, სქესი, ასაკი და დაავადების სიმსუბუქე.გთხოვთ აღნიშნული ინფორმაცია გამომოგზავნოთ ელფოსტაზე, დღეს.

პატივისცემით,

სულიკო

National Center for Disease Control and Public Health, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

3 თანდართული დოკუმენტი

 • Attachment

  OutlookEmoji 168994009673690e31bea 02fd 4631 9ab3 c7ef86f6a9d0.png

  19K Download

 • Attachment

  OutlookEmoji 16903555592827dbca616 aa11 49e5 a5d1 d1a9780d34b9.jpg

  4K Download

 • Attachment

  .docx

  11K Download View as HTML

გიგზავნით განაცხადის ნიმუშს. 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198

ცხელი ხაზი: 116001

[1]1689940096736

[2]1690355559282

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: სულიკო <[მოთხოვნის #2952 ელ-ფოსტა]>
Sent: Wednesday, January 31, 2024 5:03:32 PM
To: National Center for Disease Control and Public Health
Subject: [External] საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - პაპილომა ვირუსით
დაავადებუკთა სტატისტიკა
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ
პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022-2023 პაპილომა ვირუსის მქონე ადამიანების მონაცემები, სადაც მითითებული
იქნება მათი რაოდენობა, სქესი, ასაკი და დაავადების სიმსუბუქე.გთხოვთ
აღნიშნული ინფორმაცია გამომოგზავნოთ ელფოსტაზე, დღეს.

პატივისცემით,

სულიკო

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2952 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[3]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

გაფრთხილება: გარე კორესპოდენცია. არ გადახვიდეთ ბმულებზე და არ გახსნათ
დანართები, თუ არ ხართ დარწმუნებულნი მათ სანდოობაში

References

Visible links
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers