საჯარო დაწესებულება

აღსრულების ეროვნული ბიურო

7 მოთხოვნა
არსებული ყადაღის რაოდენობა (თანხა) მოგესალმებით, სააღსრულებო წარმოების დაწყების მიზნით დოკუმენტაცია, ასევე, ნებისმიერი წარმოების (მათ შორის, სააღსრულებო წარმოება, გამარტივებული წარმოება,...
საჯარო დაწესებულება: აღსრულების ეროვნული ბიურო მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
განხილვაშია.
2021 - 2023 წლების გამოსახლებების სტატისტიკა მოგესალმებით, სააღსრულებო წარმოების დაწყების მიზნით დოკუმენტაცია, ასევე, ნებისმიერი წარმოების (მათ შორის, სააღსრულებო წარმოება, გამარტივებული წარმოება,...
საჯარო დაწესებულება: აღსრულების ეროვნული ბიურო მოთხოვნის ავტორი: ალექსანდრე ქეშელაშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
ყადაღა მოგესალმებით, სააღსრულებო წარმოების დაწყების მიზნით დოკუმენტაცია, ასევე, ნებისმიერი წარმოების (მათ შორის, სააღსრულებო წარმოება, გამარტივებული წარმოება,...
საჯარო დაწესებულება: აღსრულების ეროვნული ბიურო მოთხოვნის ავტორი: Levani1901 თარიღი: .
წარმატებული
აღსრულების ეროვნული ბიუროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, სააღსრულებო წარმოების დაწყების მიზნით დოკუმენტაცია, ასევე, ნებისმიერი წარმოების (მათ შორის, სააღსრულებო წარმოება, გამარტივებული წარმოება,...
საჯარო დაწესებულება: აღსრულების ეროვნული ბიურო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
2019-2023 წლის ბიუჯეტები და მათი გადანაწილება მოგესალმებით, სააღსრულებო წარმოების დაწყების მიზნით დოკუმენტაცია, ასევე, ნებისმიერი წარმოების (მათ შორის, სააღსრულებო წარმოება, გამარტივებული წარმოება,...
საჯარო დაწესებულება: აღსრულების ეროვნული ბიურო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
უარყოფილია.
ვადაგადაცილებული სესხების სტატისტიკა გამარჯობა, გთხოვთ, თქვენი მოთხოვნა წარმოადგინოთ განცხადების ფორმით და განცხადების ყველა რეკვიზიტის დაცვით. მადლობა
საჯარო დაწესებულება: აღსრულების ეროვნული ბიურო მოთხოვნის ავტორი: ნინო ღონღაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
ვადაგადაცილებული სესხების სტატისტიკა მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ „ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიურო...
საჯარო დაწესებულება: აღსრულების ეროვნული ბიურო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?