სტატისტიკა წინასწარი გაფრთხილების სისტემებისა და ჰიდრომეტეოროლოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარების შესახებ

ლიზიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

მოგესალმებით,

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სტატისტიკა 2016 წლიდან დღემდე განხორციელებული, მიმდინარე ან სამომავლოდ დაგეგმილი პროექტების შესახებ, რომლებიც მიმართულია წინასწარი გაფრთხილების სისტემებისა და ჰიდრომეტეოროლოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ჩაშლილი რეგიონებისა და წლების მიხედვით, შემდეგი საკითხების გათვალისწინებით:
- პროექტების დონორი ორგანიზაციები და განმახორციელებელი სტრუქტურები
- ბიუჯეტი
- განხორციელების ვადები
- პროექტების გავლენის შეფასება (მაგ., თავსებადობა არსებულ მდგომარეობასთან ან გამოვლენილი დარღვევები, არსებობის შემთხვევაში)

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv).

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

letters, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

გიდასტურებთ, N 4034/01

პატივისცემით,

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა

და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის

საქმისწარმოების სამმართველო

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ლიზი <[მოთხოვნის #2862 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, September 22, 2023 12:52:05 PM
To: letters
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - სტატისტიკა წინასწარი გაფრთხილების
სისტემებისა და ჰიდრომეტეოროლოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარების შესახებ
 
მოგესალმებით,

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სტატისტიკა 2016 წლიდან დღემდე განხორციელებული, მიმდინარე ან სამომავლოდ
დაგეგმილი პროექტების შესახებ, რომლებიც მიმართულია წინასწარი გაფრთხილების
სისტემებისა და ჰიდრომეტეოროლოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ჩაშლილი
რეგიონებისა და წლების მიხედვით, შემდეგი საკითხების გათვალისწინებით:
- პროექტების დონორი ორგანიზაციები და განმახორციელებელი სტრუქტურები
- ბიუჯეტი
- განხორციელების ვადები
- პროექტების გავლენის შეფასება (მაგ., თავსებადობა არსებულ მდგომარეობასთან
ან გამოვლენილი დარღვევები, არსებობის შემთხვევაში)

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით
(excel ან csv).

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2862 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

Nikoloz Melkadze, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

ქალბატონო ლიზი,
გიგზავნით პასუხს თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით.