პაპილომა ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა, საქართველოში

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრის გენერალური
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს
ქალბატონ თამარ გაბუნიას
მოქალაქე/ორგანიზაცია: სულიკო გოგიჩაშვილი, 43001041885, 577316913, გლდანის მეხუთე მიკრო #21

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022-2023 წლების პაპილომა ვირუსის მქონე ადამიანების მონაცემები, სადაც მითითებული იქნება მათი რაოდენობა, სქესი, ასაკი და დაავადების სიმსუბუქე

პატივისცემით: სულიკო გოგიჩაშვილი
თარიღი: 31/01/2024

National Center for Disease Control and Public Health, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

3 თანდართული დოკუმენტი

 • Attachment

  OutlookEmoji 168994009673642311e5c f7bd 4b18 8201 102cfff52cb5.png

  19K Download

 • Attachment

  OutlookEmoji 169035555928208684baa 090a 4dd9 a486 a62cf5b84937.jpg

  4K Download

 • Attachment

  SHTAMP 2651680.pdf

  367K Download View as HTML

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198

ცხელი ხაზი: 116001

[1]1689940096736

[2]1690355559282

References

Visible links