საჯარო დაწესებულება

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

92 მოთხოვნა
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - სოციალურად დაუცველი დევნილების რაოდენობა 2008-2022 წლებში მოგესალმებით , გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული დოკუმენტაცია და დაგვიდასტუროთ მიღება.  პატივისცემით ,  [1]1676024512408 სოციალური მომსახურების სააგენტ...

Attachment 2008 2022.xlsx

მოზარდებში ფსიქიკური დარღვევები 2 მოგესალმებით, 24.07-ში მიღებული გაქვთ შუალედური წერილი N778703, იმის თაობაზე რომ, მოთხოვნა გადაგზავნილია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრ...
მოზარდებში ფსიქიკური დარღვევები მოგესალმებით,  დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება! დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთი...

Attachment 2020 2022 15 19.xlsx Attachment 2010 2019 15 19.xlsx

ობოლი და მშობლის მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების სტატისტიკა 2000-2022 წწ. MOH 7 22 00226021 18/08/2022 მოქალაქე მირანდა თეთრაძეს ქალბატონო მირანდა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და...

Attachment 2011 2019.xlsx Attachment 2012 2022 1.xlsx Attachment 1.xlsx

This request has 7 xlsx attachments

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა MOH 5 23 00506135 15/05/2023 მოქალაქე ლანა როყვას [მოთხოვნის #2599 ელ-ფოსტა] ქალბატონო ლანა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომ...
ნაწილობრივ წარმატებული
მიუსაფარ ცხოველთა სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით მოგესალმებით, აღნიშნული საკითხი სცილდება ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენციას. პატივისცემით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯ...
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ანტიბიოტიკების მიმართ მგრძნობელობის ტესტების (ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის) ჩატარების მაჩვენებელი საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ხელმოწერილკი განცხადება , სადაც გარკევით იქნება დაფიქსირებული განმცხადებლის გვარი. პატივისცემით, საქართველოს ოკუპი...
აღრიცხვაზე მყოფ ვაქცინაცინირებულ მიუსაფარ ცხოველთა სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულის მიხედვით მოგესალმებით, აღნიშნული საკითხი სცილდება ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენციას. პატივისცემით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯ...
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები მოგესალმებით, შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს ველოდები. გთხოვთ, დამიდასტუროთ, რომ მიიღეთ და კნონით განსაზ...
პასუხი არ მოსულა
ანტიბიოტიკების მიმართ მგრძნობელობის ტესტის (ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის ტესტი) ჩატარების სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაც...
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ MOH 8 23 00535181 22/05/2023 მოქალაქე მირანდა თეთრაძეს [მოთხოვნის #1925 ელ-ფოსტა] ქალბატონო მირანდა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთ...
ნაწილობრივ წარმატებული
შტატგარეშე თანამშრომლები და მათი ხელფასები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაც...
პასუხი არ მოსულა
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Docmanager ([ელ-ფოსტა]) Please mailto:[საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის...
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში გაცემული სახელფასო დანამატები და პრემიები პოზიციების და წლების მიხედვით 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, განცხადების რეგისტრაციის ნომერია 401482 13.04.2023. პატივისცემით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის...
სოციალურად დაუცველების რაოდენობა შიდა ქართლში მოგესალმებით , გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული დოკუმენტი და დაგვიდასტუროთ მიღება.  პატივისცემით ,  [1]1676024512408 სოციალური მომსახურების სააგენტო...

Attachment 2010 2022.xlsx

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, აღნიშნული განცხადება განხილვაშია. პატივისცემით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაც...
სოციალური პროგრამები მარტოხელა მშობლებისთვის MOH 5 22 00209325 12/08/2022 მოქალაქე ლია ფუტკარაძეს ქალბატონო ლია, საქართველოს ოკუპირებული ტერიოტირებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალ...

Attachment 2022 07.xlsx

წარმატებული
შვილების მხრიდან მშობელთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის შესახებ 2018-2021 წლებში გიგზავნით წერილს 1000318 5 22 00712604 29/12/2022 ქალბატონ ნინო შველიძეს, ელ.ფოსტა:[მოთხოვნის #1294 ელ-ფოსტა] ტელ:577399417 ქალბატონო ნინო, სსიპ სახ...
ნაწილობრივ წარმატებული
სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროვების შესახებ 2019-2021 წლებში მოგესალმებით, გიგზავნით  წერილს  პატივისცემით, სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15ა ცხელი ხაზი: 1575 LIO 3 2...
წარმატებული
სოციალურად დაუცველი დევნილების რაოდენობა 2010-2022 წლებში MOH 7 22 00571172 24/11/2022 სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ ირ...
2015-2022 წლებში სოციალურად დაუცველთა რაოდენობის ცვლილება მოგესალმებით , გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული დოკუმენტი და დაგვიდასტუროთ მიღება .  SSA 8 22 00612354 05/12/2022 მოქ. ნინი ელისაშვილს პ/ნ - 01027088611 ე...

Attachment 2015 2022.xls

წარმატებული
არასრულწლოვანთა მიმართ სექსუალური შევიწროვების შესახებ 2019-2021 წლებში MOH 9 22 00630349 08/12/2022 მოქალაქე ნინო შველიძეს [მოთხოვნის #1292 ელ-ფოსტა] ქალბატონო ნინო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრო...
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
2008 წლის ომის დევნილები MOH 1 22 00609886 05/12/2022 სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ ი...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?