აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ქუთაისში

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია არ ფლობს მოთხოვნილ ინფორმაციას.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
1. რამდენი იძულებით გადაადგილებული პირია (ოჯახი) რეგისტრირებული ქუთაისში?
2. 2010 წლიდან დღემდე რამდენი ოჯახი დაკმაყოფილდა ბინით ქუთაისში? რამდენმა აიღო კომპენსაცია ბინის სანაცვლოდ? რამდენმა განაცხადა უარი ბინით დაკმაყოფილებაზე?

გთხოვთ სტატისტიკა მომაწოდოთ excel-ის ფორმატში.

პატივისცემით,

სალომე

Contact Kutaisi, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

  • Attachment

    OutlookEmoji 1651841500760ab8518ef 7302 40b1 93c2 dc28cabbe4d7.png

    15K Download

მოგესალმებით, მიღებულია რეგისტრაციის ნომერია 19/4424079325-01

პატივისცემით,
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
[1]1651841500760

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: სალომე <[მოთხოვნის #2976 ელ-ფოსტა]>
Sent: 19 March 2024 15:24:33
To: Contact Kutaisi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული
პირები ქუთაისში
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
1. რამდენი იძულებით გადაადგილებული პირია (ოჯახი) რეგისტრირებული ქუთაისში?
2. 2010 წლიდან დღემდე რამდენი ოჯახი დაკმაყოფილდა ბინით ქუთაისში? რამდენმა
აიღო კომპენსაცია ბინის სანაცვლოდ? რამდენმა განაცხადა უარი ბინით
დაკმაყოფილებაზე?

გთხოვთ სტატისტიკა მომაწოდოთ excel-ის ფორმატში.

პატივისცემით,

სალომე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2976 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[2]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[3]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
3. http://askgov.ge/ka/help/officers

Contact Kutaisi, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, ბმულის სახით გიგზვანით წერილს გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება.

პატივისცემით,
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
[1]1651841500760

References

Visible links