საჯარო დაწესებულება

სოციალური მომსახურების სააგენტო

21 მოთხოვნა
სმენა და მეტყველება დაქვეითებული ადამიანებისთვის განკუთვნილი სოციალური დახმარებები გიდასტურებთ წერილის მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია

Attachment 1.xlsx Attachment 2.xlsx Attachment 3.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
სოციალურად დაუცველი პენსიონერები მოგესალმებით,  გთხოვთ, იხილოთ თანდართული წერილი და დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით ,  [1]1676024512408 სოციალური მომსახურების სააგენტო   S...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირებისათვის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა მოგესალმებით , გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული დოკუმენტი და დაგვიდასტუროთ მიღება.  პატივისცემით ,  [1]1676024512408 სოციალური მომსახურების სააგენტო...

Attachment 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა მოგესალმებით , გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული დოკუმენტაცია და დაგვიდასტუროთ მიღება ,  პატივისცემით ,  [1]1676024512408 სოციალური მომსახურების სააგენ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების სტატისტიკა მოგესალმებით , გიგზავნით განცხადების ფორმას. გთხოვთ შეავსოთ განცხადება დაამოწმეთ ხელმოწერით . ასევე აუცილებლად ატვირთეთ პირადიბის დამადასტურებელი მოწ...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნათია თარიღი: .
უარყოფილია.
ბავშვთა გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა გიგზავნით წერილს 1000318 3 22 00625898 07/12/2022 ქალბატონ მარიამ მაისურაძეს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის #1219 ელ-ფოსტა] ტელ:597996679 ქალბატონო მარიამ, ს...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სოციალურად დაუცველი დევნილების რაოდენობა 2010-2022 წლებში მოგესალმებით , გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული დოკუმენტი და დაგვიდასტუროთ მიღება .  SSA 7 22 00629607 08/12/2022 მოქ. მარიამ შონიას პ/ნ - 62002005748 ელ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
წარმატებული
ქალზე და მამაკაცზე სექსუალური შევიწროება მოგესალმებით , გთხოვთ ატვირთოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.  ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fro...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: natia თარიღი: .
უარყოფილია.
ბავშვთა გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სოციალური მომსახურების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: მარიამი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ეთნიკური უმცირესობების სტატისტიკა გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას, მადლობა. პატივისცემით, მილანა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: მილანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების და მოსახლეობის 2012-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, კვლავ ველოდები თქვენი დაწესებულებისგან პასუხს. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საერთაშორისო გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა გამარჯობა, ჩვენთან, თქვენ მიერ ელექტრონულად გამოგზავნილი განცხადება ფიქსირდება მხოლოდ, რომელზე პასუხიც გამოგიგზავნეთ კანონით დადგენილ ვადებში საქართველ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოში შვილად აყვანის შემთხვევათა რაოდენობა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საქართველოში შვილად აყვანის შემთხვევათა რაოდენობა info   [1]Reply all | Mon 8/22, 12:28 PM მილანა <[მოთხოვნის #968...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
2021 წელს სოციალური სერვისებით მოსარგებლე პირთა სტატისტიკა მოგესალემბით,   მსგავსი მოთხოვნები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.მისამართზე [სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]   პატივისცემით...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
სტატისტიკური მონაცემები საარსებო შემწეობის შესახებ მოგესალმებით , გთხოვთ შეტყობინებას მისცეთ განცხადების ფორმა, რომელიც დამოწმებული იქნება ხელმოწერით . თუ სკანერი არ არის ხელმისაწვდომი განცხადება შეგი...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანთეა აბრამიშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
"რეფერალური მომსახურების პროგრამით" მოსარგებლეების რაოდენობა მოგესალემბით,     მსგავსი მოთხოვნები, განცხადებები და ა.შ. შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.მისამართზე [სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ელ...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა მოგესალმებით ,  გთხოვთ შეტყობინებას მისცეთ განცხადების ფორმა, რომელიც დამოწმებული იქნება ხელმოწერით . თუ სკანერი არ არის ხელმისაწვდომი განცხადება შეგ...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ეთერი თარიღი: .
უარყოფილია.
სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამაში ჩართულთა სტატისტიკა დემოგრაფიული მონაცემების მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 წლებში სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: თამარ ზვიადაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა მოგესალემბით,   მსგავსი მოთხოვნები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.მისამართზე [ელ-ფოსტა]   პატივისცემით, ა.ვასაძე  
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ეთერი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რეგიონების მიხედვით სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობა/პენსიონერები/შშმ პირები მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია რეგიონების მიხედვით შემდეგი ინფორმაცია: 1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობა 2. პენსიონერების რაოდე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: თამარ წ. თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სოციალური სერვისებით მოსარგებლე ადამიანთა სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?