სოციალური მომსახურების სააგენტო

საჯარო დაწესებულება

16 მოთხოვნა
ბავშვთა გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: მარიამი თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სოციალური მომსახურების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართ...
ბავშვთა გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .

განხილვაშია.

გიგზავნით წერილს 1000318 6 22 00575347 25/11/2022 მარიამ მაისურაძეს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის #1219 ელ-ფოსტა] ტელ:597996679 ქალბატონო მარიამ, სსიპ სახელ...
სოციალურად დაუცველი დევნილების რაოდენობა 2010-2022 წლებში
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით , მიღებულია ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: მარიამ შონია <[მოთხოვნის #1233 ელ-ფოსტა...
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ეთნიკური უმცირესობების სტატისტიკა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: მილანა თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას, მადლობა. პატივისცემით, მილანა
საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების და მოსახლეობის 2012-2022 წლების სტატისტიკა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, კვლავ ველოდები თქვენი დაწესებულებისგან პასუხს. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
საერთაშორისო გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .

წარმატებული

გამარჯობა, ჩვენთან, თქვენ მიერ ელექტრონულად გამოგზავნილი განცხადება ფიქსირდება მხოლოდ, რომელზე პასუხიც გამოგიგზავნეთ კანონით დადგენილ ვადებში საქართველ...
საქართველოში შვილად აყვანის შემთხვევათა რაოდენობა
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საქართველოში შვილად აყვანის შემთხვევათა რაოდენობა info   [1]Reply all | Mon 8/22, 12:28 PM მილანა <[მოთხოვნის #968...
2021 წელს სოციალური სერვისებით მოსარგებლე პირთა სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .

შეცდომა მიწოდებისას

მოგესალემბით,   მსგავსი მოთხოვნები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.მისამართზე [სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]   პატივისცემით...
სტატისტიკური მონაცემები საარსებო შემწეობის შესახებ
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანთეა აბრამიშვილი თარიღი: .

უარყოფილია.

მოგესალმებით , გთხოვთ შეტყობინებას მისცეთ განცხადების ფორმა, რომელიც დამოწმებული იქნება ხელმოწერით . თუ სკანერი არ არის ხელმისაწვდომი განცხადება შეგი...
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნათია თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით , გიგზავნით განცხადების ფორმას. გთხოვთ შეავსოთ განცხადება დაამოწმეთ ხელმოწერით . ასევე აუცილებლად ატვირთეთ პირადიბის დამადასტურებელი მოწ...
"რეფერალური მომსახურების პროგრამით" მოსარგებლეების რაოდენობა
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალემბით,     მსგავსი მოთხოვნები, განცხადებები და ა.შ. შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.მისამართზე [სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ელ...
საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ეთერი თარიღი: .

უარყოფილია.

მოგესალმებით ,  გთხოვთ შეტყობინებას მისცეთ განცხადების ფორმა, რომელიც დამოწმებული იქნება ხელმოწერით . თუ სკანერი არ არის ხელმისაწვდომი განცხადება შეგ...
მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 წლებში სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის...
საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ეთერი თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალემბით,   მსგავსი მოთხოვნები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.მისამართზე [ელ-ფოსტა]   პატივისცემით, ა.ვასაძე  
მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია რეგიონების მიხედვით შემდეგი ინფორმაცია: 1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობა 2. პენსიონერების რაოდე...
სოციალური სერვისებით მოსარგებლე ადამიანთა სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: ლელა თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?