საჯარო დაწესებულება

სოციალური მომსახურების სააგენტო

22 მოთხოვნა
დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება მოგესალმებით,  არსებულ განცხადებას გთხოვთ თან დაურთოთ პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი მოწმობის ორივე მხარე.  პატივისცემით ,  [1]1676024512408...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო ცქვიტიშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
"რეფერალური მომსახურების პროგრამით" მოსარგებლეების რაოდენობა მოგესალემბით,     მსგავსი მოთხოვნები, განცხადებები და ა.შ. შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.მისამართზე [სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ელ...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
სმენა და მეტყველება დაქვეითებული ადამიანებისთვის განკუთვნილი სოციალური დახმარებები გიდასტურებთ წერილის მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია

Attachment 1.xlsx Attachment 2.xlsx Attachment 3.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
სოციალურად დაუცველი პენსიონერები მოგესალმებით,  გთხოვთ, იხილოთ თანდართული წერილი და დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით ,  [1]1676024512408 სოციალური მომსახურების სააგენტო   S...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირებისათვის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა მოგესალმებით , გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული დოკუმენტი და დაგვიდასტუროთ მიღება.  პატივისცემით ,  [1]1676024512408 სოციალური მომსახურების სააგენტო...

Attachment 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა მოგესალმებით , გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული დოკუმენტაცია და დაგვიდასტუროთ მიღება ,  პატივისცემით ,  [1]1676024512408 სოციალური მომსახურების სააგენ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების სტატისტიკა მოგესალმებით , გიგზავნით განცხადების ფორმას. გთხოვთ შეავსოთ განცხადება დაამოწმეთ ხელმოწერით . ასევე აუცილებლად ატვირთეთ პირადიბის დამადასტურებელი მოწ...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნათია თარიღი: .
უარყოფილია.
ბავშვთა გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა გიგზავნით წერილს 1000318 3 22 00625898 07/12/2022 ქალბატონ მარიამ მაისურაძეს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის #1219 ელ-ფოსტა] ტელ:597996679 ქალბატონო მარიამ, ს...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სოციალურად დაუცველი დევნილების რაოდენობა 2010-2022 წლებში მოგესალმებით , გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული დოკუმენტი და დაგვიდასტუროთ მიღება .  SSA 7 22 00629607 08/12/2022 მოქ. მარიამ შონიას პ/ნ - 62002005748 ელ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
წარმატებული
ქალზე და მამაკაცზე სექსუალური შევიწროება მოგესალმებით , გთხოვთ ატვირთოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.  ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fro...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: natia თარიღი: .
უარყოფილია.
ბავშვთა გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სოციალური მომსახურების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: მარიამი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ეთნიკური უმცირესობების სტატისტიკა გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას, მადლობა. პატივისცემით, მილანა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: მილანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების და მოსახლეობის 2012-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, კვლავ ველოდები თქვენი დაწესებულებისგან პასუხს. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საერთაშორისო გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა გამარჯობა, ჩვენთან, თქვენ მიერ ელექტრონულად გამოგზავნილი განცხადება ფიქსირდება მხოლოდ, რომელზე პასუხიც გამოგიგზავნეთ კანონით დადგენილ ვადებში საქართველ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოში შვილად აყვანის შემთხვევათა რაოდენობა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საქართველოში შვილად აყვანის შემთხვევათა რაოდენობა info   [1]Reply all | Mon 8/22, 12:28 PM მილანა <[მოთხოვნის #968...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
2021 წელს სოციალური სერვისებით მოსარგებლე პირთა სტატისტიკა მოგესალემბით,   მსგავსი მოთხოვნები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.მისამართზე [სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]   პატივისცემით...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
სტატისტიკური მონაცემები საარსებო შემწეობის შესახებ მოგესალმებით , გთხოვთ შეტყობინებას მისცეთ განცხადების ფორმა, რომელიც დამოწმებული იქნება ხელმოწერით . თუ სკანერი არ არის ხელმისაწვდომი განცხადება შეგი...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანთეა აბრამიშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა მოგესალმებით ,  გთხოვთ შეტყობინებას მისცეთ განცხადების ფორმა, რომელიც დამოწმებული იქნება ხელმოწერით . თუ სკანერი არ არის ხელმისაწვდომი განცხადება შეგ...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ეთერი თარიღი: .
უარყოფილია.
სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამაში ჩართულთა სტატისტიკა დემოგრაფიული მონაცემების მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 წლებში სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: თამარ ზვიადაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა მოგესალემბით,   მსგავსი მოთხოვნები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.მისამართზე [ელ-ფოსტა]   პატივისცემით, ა.ვასაძე  
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ეთერი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რეგიონების მიხედვით სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობა/პენსიონერები/შშმ პირები მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია რეგიონების მიხედვით შემდეგი ინფორმაცია: 1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობა 2. პენსიონერების რაოდე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: თამარ წ. თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სოციალური სერვისებით მოსარგებლე ადამიანთა სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?