საჯარო დაწესებულება

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

24 მოთხოვნა
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება მოგესალმებით, ბმულის სახით გიგზავნით წერილს გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 Refer...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ქუთაისში მოგესალმებით, ბმულის სახით გიგზვანით წერილს გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 Refer...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: სალომე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სპორტული და ახალგაზრდული ინიციატივების, ან მცირე ბიზნესის წახალისების მიზნით 2019-2020 წლებში გამოცხადებული მცირე საგრანტო პროგრამების სია მოგესალმებით, ბმულის სახით გიგზავნით წერილს გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 Refer...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, გადმოაგზავნეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 ═════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა ანა მაღლაკელიძეს წერილის ნომერი: 94-9423116106 თარიღი: 26/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლა...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქუთაისში მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების სტატისტიკა მოგესალმებით,  თქვენი 2022 წლის 9 აგვისტოს N19/4422221413-44 განცხადებასთან დაკავშირებით გიგზავნით დოკუმენტაციას დანართო იხილეთ ელექტრონულ ბმულზე. [1...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ხაჭაპურიძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მიღებულია, რეგისტრაციის ნომერია 19/44231147-01 პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 ══════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქუთაისის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მიღებულია, რეგისტრაციის ნომერია 19/442311422-01 პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 ═════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქუთაისის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მიღებულია, რეგისტრაციის ნომერია 19/442311420-01 პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 ═════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, მიღებულია, რეგისტრაციის ნომერია 19/442312514-01 პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 ═══════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და კვლავ ველოდები თქვენგან მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთოხვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მიღებულია, რეგისტრაციის ნომერია 19/44231146-01  პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 ═════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია მირებულია, რეგისტრაციის ნომერია 19/4423114227-01 პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 ════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, მიღებულია, რეგისტრაციის ნომერია 19/44231145-01 პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 ════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი მოგესალმებით, მირებულია, რეგისტრაციის ნომერია 19/4423114224-01 პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 ══════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, მიღებულია, რეგისტრაციის ნომერია 19/44231105-01  პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 ═══════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2019-2023 წწ. მოგესალმებით მიღებულია რეგისტრაციის ნომერია 19/44231093-01 პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 ══════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მიღებულია, რეგისტრაციის ნომერია 19/442310328-01 პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 ═════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინფორმაცია ქალაქში რეგისტრირებულ კორპუსის მიშენებებზე მოგესალმებით, წერილი გამოაგზავნეძთ pdf ფაილით, დაურთეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ════════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Lika Lomtadze თარიღი: .
უარყოფილია.
2023 წელს დაგეგმილი საგრანტო პროექტები სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მოგესალმებით, ბმულის სახით გიგზავნით წერილს, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 Refe...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თაკო ზირაქაშვილი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ავარიული შენობების რაოდენობა და მათი რეაბილიტაცია მოგესალმებით, დაურთეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და წერილი გამოაგზავნეთ pdf ფაილით. პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია. ══...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ani თარიღი: .
უარყოფილია.
ქ. ქუთაისის მერიის მიერ ჩატარებული ტენდერები მოგესალმებით, გიდასტურებთ პასუხის მიღებას. მადლობა გაზიარებული ინფორმაციისათვის. პატივისცემით, ლევან გაფრინდაშვილი

Attachment xlsx 14.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: levan თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქ. ქუთაისის მერიის მიერ ჩატარებული ტენდერები გამარჯობა, მოთხოვნა ვერ გაიგზავნა საჯარო დაწესებულების არასწორი ელ-ფოსტის მისამართის გამო. მისამართი განახლებულია და შეგიძლიათ მოთხოვნა ხელმეორედ გ...
მოთხოვნის მიმღები: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: levan. გაეცანით Admin-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?