კიბერშეტევები/კიბერუსაფრთხოება

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს მივმართავთ თხოვნით, აკადემიური კვლევის ხელშეწყობისთვის, მოგვაწოდოთ 2003-2023 წლებში (ან ხელმისაწვდომ პერიოდში) საქართველოს საჯარო უწყებებზე განხორციელებული კიბერშეტევების სტატისტიკა, მათ შორის:

- კიბერშეტევის განხორციელების თარიღი;
- კიბერშეტევის განმახორციელებლის ქვეყანა;
- კიბერშეტევის ობიექტი;
- კიბერშეტევის აღმოფხვრის თარიღი.

პატივისცემით,

მარიამ გულიშვილი
სტუდენტი