საჯარო დაწესებულება

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

12 მოთხოვნა
სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა 2018-2023 წლებში ქალბატონო ანი, სტატუსშეჩერებულ სტუდენტთა შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად  უნდა მიმართოთ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას. პატივისცე...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ.  ქალბატონო მირანდა,   სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარმოდგენილ თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ "საჯარ...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2012-2022 წლების შშმ პირების და სპეცმასწავლებლების სტატისტიკა მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა შეიცავდ...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა 2010-2022 წლებში მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება. პატივისცემით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მისამართი: საქართველო, თბილის...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მოქმედი ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეიტინგი მოგესალმებით! გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უნდა მიმართოთ სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას. პატივისცემით, განათლების...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: თამარ თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ეთნიკური უმცირესობების წილი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში   მოგესალმებით,        გაცნობებთ, რომ აღნიშნულის შესახებ უნდა მოგვწეროთ ოფიციალურად განცხადებით ცენტრის მეილზე: [1][ელ-ფოსტა] განცხადებას გამოგზ...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
უარყოფილია.
განათლების ხარისხი საქართველოში მოგესალმებით, მაინტერესებს საჯარო სკოლებსა და უნივეერსიტეტებში ჩარიცხულთა რაოდენობა 2010-2022 წლების მონაცემებით. (სქესის მითითებით) და რამდენმა სტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ავტორი: გიორგი ფოცხიშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ეთნიკური უმცირესობების წილი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2010-2022 წლებში საქართველოს უმაღლეს დაწესებულებებში ჩარიცხული ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების რაო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სპეციალური სკოლების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
უარყოფილია.
სკოლებში სსსმ მოსწავლეების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
უარყოფილია.
სპეციალური მასწავლებლების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
უარყოფილია.
სკოლებში სსსმ მოსწავლეების ინდივიდუალური ასისტენტების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?