განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

საჯარო დაწესებულება

10 მოთხოვნა
მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება. პატივისცემით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მისამართი: საქართველო, თბილის...
მოქმედი ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეიტინგი
პასუხის გამომგზავნი: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: თამარ თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

მოგესალმებით! გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უნდა მიმართოთ სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას. პატივისცემით, განათლების...
მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა შეიცავდ...
  მოგესალმებით,        გაცნობებთ, რომ აღნიშნულის შესახებ უნდა მოგვწეროთ ოფიციალურად განცხადებით ცენტრის მეილზე: [1][ელ-ფოსტა] განცხადებას გამოგზ...
განათლების ხარისხი საქართველოში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ავტორი: გიორგი ფოცხიშვილი თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, მაინტერესებს საჯარო სკოლებსა და უნივეერსიტეტებში ჩარიცხულთა რაოდენობა 2010-2022 წლების მონაცემებით. (სქესის მითითებით) და რამდენმა სტ...
მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2010-2022 წლებში საქართველოს უმაღლეს დაწესებულებებში ჩარიცხული ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების რაო...
სპეციალური სკოლების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .

უარყოფილია.

This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
სკოლებში სსსმ მოსწავლეების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .

უარყოფილია.

This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
სპეციალური მასწავლებლების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .

უარყოფილია.

This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?