როგორ მუშაობს

ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია ნებისმიერი ადმინისტრაციული, სახელმწიფო, მუნიციპალური ორგანოსგან ან ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საჯარო დაწესებულებისგან. Askgov.ge ამ უფლების რეალიზაციაში გეხმარება - გთავაზობს ინფორმაციის მოთხოვნის მარტივ ფორმას. პორტალის მეშვეობით მიღებული ყველა მონაცემი საჯარო ხდება, რაც დაინტერესებულ პირებს საკითხის კვლევაში, საჯარო დაწესებულებებს კი ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გაზრდაში ეხმარება.

  1. შეარჩიე საჯარო დაწესებულება, შეავსე ინფორმაციის მოთხოვნის მარტივი ფორმა და გაუგზავნე ადრესატს.

  2. როგორც კი საჯარო დაწესებულება პასუხს მოგწერთ, ელ-ფოსტაზე შეგატყობინებთ.

  3. მიღებულ მონაცემებს საჯაროდ გამოვაქვეყნებთ, რათა მასზე წვდომა სხვებსაც ჰქონდეთ. საჯარო ინფორმაცია ხომ ყველასია!