საჯარო დაწესებულება

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

8 მოთხოვნა
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები თქვენს მიერ გამოგზავნილ წერილზე რეაგირებისთვის აუცილებელია : 1. განცხადება 2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 3. მინდობილი პირის არსებობის შემთხვე...
საჯარო დაწესებულება: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: სალომე თარიღი: .
უარყოფილია.
სტატისტიკა ეკომიგრანტების შესახებ მოგესალმებით, თქვენი წერილი მიღებულია.N 1099628       პატივისცემით,                                                                                 ...
საჯარო დაწესებულება: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, თქვენი წერილი მიღებულია.N 435311       პატივისცემით,                                                                                  ...
საჯარო დაწესებულება: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
აგვისტოს ომის შემდეგ დაბადებულ სამაჩაბლოდან დევნილთა სტატისტიკა გთხოვთ, დაგვიდასტურეთ მიღება IDP 5 22 00320977 16/09/2022 Mail: [მოთხოვნის #709 ელ-ფოსტა] სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ფრონელი თარიღი: .
წარმატებული
სოციალურად დაუცველი დევნილების რაოდენობა 2010-2022 წლებში მოგესალმებით, თქვენი წერილი მიღებულია. 568350       პატივისცემით,                                                                                   ...
საჯარო დაწესებულება: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2008 წლის ომის დევნილები მოგესალმებით, თქვენი წერილი მიღებულია.605376 პატივისცემით,                                                                                        ...
საჯარო დაწესებულება: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
1987 წელს სტიქიის შედეგად წამოსული ეკომიგრანტები სვანეთიდან მოგესალმებით, თქვენი წერილი მიღებულია.N 557310 პატივისცემით,                                                                                      ...
საჯარო დაწესებულება: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უკრაინელი დევნილების სტატისტიკა Delivery has failed to these recipients or groups: [1]ინფორმაციის თავისუფლება უწყებისთვის - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფ...
საჯარო დაწესებულება: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: natalia თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?