საჯარო დაწესებულება

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

73 მოთხოვნა
შტატგარეშე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198 ცხელი ხაზი: 116001 [1...

Attachment NCDC raodenoba 2018 04.2024.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
განხილვაშია.
კორონავისურით ინფიცირების და გარდაცვალების დღიური სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება.  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #9...

Attachment COVID19 STATISTICA 01.02.2020 01.01.2023.xlsx Attachment COVID19 STATISTICA 01.02.2020 01.01.2024.xlsx Attachment COVID19.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: LanaBil თარიღი: .
განხილვაშია.
კორონავისურით ინფიცირების დღიური სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: LanaBil თარიღი: .
იგვიანებს.
კორონავისურით ინფიცირების და გარდაცვალების ყოველთვიური სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: LanaBil თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში პაპილომა ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა მოგესალმებით სულიკო, საჭიროა მოგვმართოთ ოფიციალური სახის წერილით, რომლესაც ექნება თქვენი მხრიდან ხელმოწერა.  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრ...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: სულიკო თარიღი: .
უარყოფილია.
კორონავისურით ინფიცირების და გარდაცვალების დღიური სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით მოგესალმებით,  თქვენი სახელი და გვარი არ იკითხება სრულად, გთხოვთ გამოგზავნილ წერილში სრულად იკითხებოდეს აღნიშნული.  დაავადებათა კონტროლისა და საზო...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: LanaBil თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ხარჯები დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება.  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #9...

Attachment D1 D2 2018 2024 29.xlsx Attachment D3 2018 2023.xls Attachment D4 2018 2024.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
ვირუსის შემთხვევები და აცრა დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება.  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #9...

Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Nika Nasrashvili თარიღი: .
წარმატებული
პაპილომა ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა, საქართველოში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198 ცხელი ხაზი: 116001 [1...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: სულიკო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
პაპილომა ვირუსით დაავადებუკთა სტატისტიკა გიგზავნით განაცხადის ნიმუშს.  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: სულიკო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
C ჰეპატიტით დაინფიცირებული ქალებისა და მამაკაცების რაოდენობა 2015-2023 წლებში მოგესალმებით,   გთხოვთ განცხდება გადმოგზავნოთ სწორი ფორმატით, თქვენგან ხელმოწერილი. სსიპ ლ. საყვ...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Nia Taganashvili თარიღი: .
უარყოფილია.
C ჰეპატიტით დაინფიცირებული ქალებისა და მამაკაცების რაოდენობა 2015-2023 წლებში მოგესალმებით, გთხოვთ წერილი გამოგზავნოთ ოფიციალური სახით, რომელშიც მითითებული იქნება თქვენი მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები. გიგზავნით განცხადების ნ...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Nia Taganashvili თარიღი: .
უარყოფილია.
hospitalisation and death data for Flu and RSV გთხოვთ მიგვითითოთ თქვენი საკონტატქო ინფორმაცია. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთ...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Katharina Lauer თარიღი: .
კატეგორიზაციის მოლოდინში
C ჰეპატიტით დაინფიცირებული ქალებისა და მამაკაცების რაოდენობა 2015-2023 წლებში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: Nia Taganashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
არასრულწლოვანთა აბორტის სტატისტიკა მოგესალმებით, მოგვწერეთ ოფიციალური სახის წერილი ცენტრის დირექტორის მ/შ ქ.ნ თამარ გაბუნიას სახელზე. ხელმოწერილი და დასკანერებული PDF ფაილის სახით....
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .
უარყოფილია.
"ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიის" ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები და რეფორმები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: თორნიკე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების სტატესტიკა საქართველოში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: salome თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინსულტის სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: etuna თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
HIV სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ მოგვწეროთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი.

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: chumbur თარიღი: .
წარმატებული
PrEP პროგრამაში ჩართული ადამიანების დინამიკა მოგესალმებით, გთხოვთ დაადასტუროთ წერილის მიღება! NCDC 5 23 00225766 01/03/2023 მოქალაქე ირაკლი ჭუმბურიძეს პ/ნ 13001039194 593793791 ბატონო ირაკლი,...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: chumbur თარიღი: .
წარმატებული
საშვილოსნოს, პენისის, ანალური და ყელის კიბოს რაოდენობრივი დინამიკა საქართველოში მოგესალმებით, გთხოვთ დაადასტუროთ წერილის მიღება! NCDC 5 23 00167176 15/02/2023 მოქალაქე ირაკლი ჭუმბურიძეს ბატონო ირაკლი, თქვენი ამა წლის 13 თებერვ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: chumbur თარიღი: .
წარმატებული
მენტალური პრობლემების მქონე მარტოხელა მშობელთა სტატისტიკა გთხოვთ ამავე მეილზე გადმოგვიგზავნოთ ოფიციალური წერილი აღნიშნული ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ, რომელსაც ექნება თქვენი ხელმოწერა.  პატივისცემით,  დ...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: lana თარიღი: .
უარყოფილია.
PCR ტესტი კორონავირუსზე გთხოვთ, მოიწეროთ წერილით რომ ატვირთვა მოხერხდეს. ცენტრის მეილზე გამოგზავნეთ წერილი, პატივისცემით, ლალი ებანოიძე
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Grigori Saakyan თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?