მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

მოიძებნა 1309 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

ლარის საშუალო კურსი მოგესალმებით, თანდართული ფაილით გიგზავნით საქართველოს ეროვნული ბანკის პასუხს თქვენს განცხადებაზე. პატივისცემით, საქართველოს ეროვნული ბანკი N 2-14/1...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეროვნული ბანკი მოთხოვნის ავტორი: ზაზა თარიღი: .
განხილვაშია.
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიმდინარე და დასრულებული პროექტები გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება  N 2-15/4413 24/03/2023 4413-2-15-2-202303241112 მოქალაქე თემურ გუგუშვილს ტელ: 599 3014 06 ელექტრონული მისამართი...
პასუხის გამომგზავნი: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
განხილვაშია.
ინფორმაცია ტენდერების შესახებ 2022-2023 (არასრული) მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების Info Georoad საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. მადლობა ინფორმაციისთვის, დაველოდები ინფორმაციის მოწოდე...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავტორი: Temur თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
პროექტის „ფიქს თბილისი“ ბიუჯეტი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუც...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
ჯარიმები გარემოსთვის მიყენებული ზიანის საფუძველზე მოგესალმებით!  გიგზავნით #2006/01  წერილს.  გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ პატივისცემით,   ირმა ქოჩიაშვილი საქმისწარმოების სამმართველო   საქ...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ხატია თორდუა თარიღი: .
განხილვაშია.
სოციალურად დაუცველების რაოდენობა შიდა ქართლში მოგესალმებით , გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული დოკუმენტი და დაგვიდასტუროთ მიღება.  პატივისცემით ,  [1]1676024512408 სოციალური მომსახურების სააგენტო...
ჰიბრიდული და ელექტრო ავტომობილების 2023 წლის სტატისტიკა შეგახსენებთ რომ ჩემს კითხვაზე პასუხს ისევ ველოდები
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: შსს მომსახურების სააგენტო ავტორი: მარიამ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2023 წლის თებერვლის მდგომარეობით საქართველოში დარჩენილი რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობა წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ხატია თარიღი: .
განხილვაშია.
საქართველოში შემოსული რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების სტატისტიკა წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ხატია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
NEET-ჯგუფი შიდა ქართლში მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES2230000269465* MES 2 23 0000269465 07/03/2023 მოქალაქე ლიკა თოთლაძეს ელ.ფოსტა: [მოთხოვნის #1413 ელ-ფოს...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიკა თოთლაძე თარიღი: .
წარმატებული
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოში უძრავი ქონების შესყიდვის სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების Info საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. გიდასტურებთ წერილის მიღებას. პატივისცემით, თორნიკე ჩიხლაძე...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: თორნიკე ჩიხლაძე თარიღი: .
წარმატებული
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: სალომე წიკლაური თარიღი: .
წარმატებული
საერთაშორისო სანქციების ქვეშ მყოფი გემების საქართველოში შემოსვლის მცდელობის სტატისტიკა მოგესალმებით... სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო საქმიანობის სფეროა სატვირთო ავტომობილებზე საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვების გაცემა, ასევე სამ...
პასუხის გამომგზავნი: სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა ნომრით 01/13-22110 პატივისცემით,   საქართველოს გენერალური პროკურატურა ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44              ...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: მარი თარიღი: .
განხილვაშია.
საკადრო წმენდის შედეგად გათავისუფლებულ პირთა სასამართლო დავების სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. თქვენგან არ მიმიღია საჯარო...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავტორი: ლიზი თარიღი: .
უარყოფილია.
მოქალაქეობის მინიჭების სტატისტიკა; რუსეთის მოქალაქეებზე ბინადრობის ნებართვის გაცემა მოგესალმებით, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ავტორი: ლიზი თარიღი: .
უარყოფილია.
რუსეთის მოქალაქეებზე საქართველოში რეგისტრირებული უძრავი ქონება და რუსეთის მოქალაქეების მიერ შეძენილი ქონება, 2022 წლის სტატისტიკა გამარჯობა   საჯარო რეეტრის ერ. სააგენტოს საქმისწარმოების სამსახურში შემოსული თქვენი წერილი, გავატარეთ, მიენიჭა ნომერი N             KA0117158605...
პასუხის გამომგზავნი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
განხილვაშია.
მჭირდება ინფორმაცია გამოვითხოვო საკითხზე: უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ დარეგისტრირებულ კომპანიებს 2019-2022 წლის ჩათვლით შიდა ქართლის რეგიონში       გთხოვთ დაგვიდასტუროთ შეტყობინების მიღება         ინგა მირინაშვილი [1]cid:image001.png@01D7BAD4.1E219770 კოსტავას 68ა/ჩიქოვანის 2...
პასუხის გამომგზავნი: შემოსავლების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: რეზო თარიღი: .
წარმატებული
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, ყველა წესი დაცული მაქვს განცხადებაში. გთხვოთ, მომწეროთ რა წესის დარღვევის გამო არ მაწვდით საჯარო ინფორმაციას, რომელსაც სავალდებულოა რო...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
PrEP პროგრამაში ჩართული ადამიანების დინამიკა ვადასტურებ, მივიღე ინფორმაცია. მადლობა, ირაკლი
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: chumbur თარიღი: .
წარმატებული
HIV სტატისტიკა გიდასტურებთ, მივიღე ინფორმაცია, მადლობა მოწოდებისთვის. პატივისცემით, ირაკლი
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: chumbur თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. 3/6/2023 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია №1615 06 / მარტი / 2023 წ. მირანდა თეთრაძეს ელექტრონული მისამართ...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი წერილების საპასუხოდ წარმოგიდგენთ მოთხოვნილ ინფორმაციას, დანართის სახით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო https://edoc.mof.ge/publi...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
განხილვაშია.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ მოგესალმებით ქალბატონო მარი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი თქვენი განცხადების (საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციის №01...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ბიო(ორგანული) ღვინის წარმოება, ექსპორტი ჯემმა, მოგესალმებით თქვენს წერილთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ სსიპ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში არ ხდება ორგანული ან ბიო ღვინის წარმოების აღრიცხვა....
პასუხის გამომგზავნი: ღვინის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ჯემმა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

გამოიწერე ეს მოთხოვნები