მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

მოიძებნა 2908 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

სამართლიანი ადმინისტრაციული წარმოება მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საკონსტიტუციო სასამართლო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საკონსტიტუციო სასამართლო ავტორი: ელენე თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
ემიგრანტების რიცხოვნობა ასაკის მიხედვით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Eleonora Tchania თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
აუტისტური სპექტრის მოსწავლეების რაოდენობა სკოლებში მოგესალმებით, დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება   პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
განხილვაშია.
ცხელი ხაზი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
სტუდენტების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES9240000620866* 04/06/2024 MES 9 24 0000620866 სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსს ბა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: სალომე ტაბატაძე თარიღი: .
განხილვაშია.
NGO-ების მიერ გადახდილი გადასახადები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შემოსავლების სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შემოსავლების სამსახური ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
იგვიანებს.
აუტისტური სპექტრის მოსწავლეების რაოდენობა სკოლებში მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ 2024 წლის 1 იანვრიდან სამინისტროს სახელწოდებაა: განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. გთხოვთ, წერილი წა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
განხილვაშია.
მოსავლის დაზღვევა თქვენი მომართვის პასუხად გაცნობებთ, რომ  უნდა ისარგებლოთ  საქართველოს მთავრობის ვებ-გვერდზე (gov.ge) განთავსებული შესაბამისი აპლიკაციით - „მისწერე პრ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს მთავრობა მოთხოვნის ავტორი: ზაზა თარიღი: .
განხილვაშია.
სტატისტიკა გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   23/05/2024 *MES5240000562920* MES 5 24 0000562920 სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მელანო თარიღი: .
განხილვაშია.
დმანისის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტები: წერილის ნომერი: 108-1082414332 თარიღი: 22/05/2024 ადრესატი: ეკა მურადაშვილი პირადი ნომერი: 15001025433 მისამართი: დმანისი ს. გომარეთი დმანისის მუნი...

Attachment 5.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მესხი თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ წერილის მიღებას პატივისცემით, ანა აბაშიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ წერილის მიღებას. პატივისცემით, ანა აბაშიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები თიანეთის მუნიციპალიტეტში სსიპ-ები არ გვაქვს

Attachment TianeTi.xlsx

საჯარო დაწესებულება: თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ წერილის მიღებას, მადლობა პატივისცემით, ანა აბაშიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
შტატგარეშე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198 ცხელი ხაზი: 116001 [1...

Attachment NCDC raodenoba 2018 04.2024.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიგზავნით თქვენი განცხადების პასუხს. წერილის ნომერი: 56-562413736 თარიღი: 16/05/2024 ადრესატი: ანა აბაშიძე პირადი ნომერი: 01005038140 მისამართი: თბილ...
საჯარო დაწესებულება: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
მანქანები გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   02/05/2024 *MES3240000503699* MES 3 24 0000503699 მოქალაქე ანა აბაშიძეს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ახალშობილთა გარდაცვალიბის შესახებ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო ავტორი: ნათია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
არსებული ყადაღის რაოდენობა (თანხა) მოგესალმებით, სააღსრულებო წარმოების დაწყების მიზნით დოკუმენტაცია, ასევე, ნებისმიერი წარმოების (მათ შორის, სააღსრულებო წარმოება, გამარტივებული წარმოება,...
საჯარო დაწესებულება: აღსრულების ეროვნული ბიურო მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
განხილვაშია.
სსიპები და ააიპები წერილის ნომერი: 90-9024137176 თარიღი: 16/05/2024 ადრესატი: ანა აბაშიძე პირადი ნომერი: 01005038140 მისამართი: თბილისი დიმიტრი უზნაძის ქ. N 12 ქალბატ...
საჯარო დაწესებულება: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ წერილის მიღებას. პატივისცემით, ანა აბაშიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სტატისტიკა გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   15/05/2024 *MES8240000527788* MES 8 24 0000527788 სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მელანო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სსიპები და ააიპები გამარჯობა, იმავე დღეს ჩავასწორე შეცდომით გამოგზავნილი წერილი და 12:18 საათზე ახალი გამოგიგზავნეთ, სადაც შეცდომა გასწორებულია და ბორჯომი წერია. ამიტომ,...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ წერილის მიღებას. პატივისცემით, ანა აბაშიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ პასუხის მიღებას. პატივისცემით, ანა აბაშიძე

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული

გამოიწერე ეს მოთხოვნები