საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საჯარო დაწესებულება

32 მოთხოვნა
მოგესალმებით, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია რა ღონისძიებები ჩატარდა საქართველოს მთავრობის, კერძოდ, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარებს სამინსტროს მხრიდ...
სტარტაპების სტატისტიკა საქართველოში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ლიზი თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართ...
საჯარო ტრანსპორტის ხარჯების სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონს...
საგარეო ვალი და ამ ვალით დაფინანსებული პროექტები
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონს...
მოგესალმებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქარ...
ტექინსპექტირების სტატისტიკა 2019-2022 წწ.
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2019...
სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ლიზი თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი...
ერთ ლარად გასხვისებული ქონება
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ლიზი თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოგესალმებით მარიამ, გთხოვთ, თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების...
მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას. მონაწილეობას ვიღებთ კონკურსში, რისთვისაც გვესაჭიროება გავაკეთოთ მონაცემების ცხრილი. ცხრილის...
2021-2022 წლის საგარეო ვალი და ამ ვალით დაფინანსებული პროექტები
განმარტება გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომხმარებლის ლეილა ჩხეტიანი მიერ, თარიღით .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, ა) ინფორმაციის მომთხოვნი ფიზიკური პირი არის ლეილა ჩხეტიანი, პ/ნ 60001150178, ტელ: 598740974 ბ) მისამართი - ქუთაისი, ქვარიანის 12. ხელმ...
საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
პრივატიზაცია
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: დავით ტვილდიანი თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
პრივატიზაცია
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: დავით ტვილდიანი თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
დასაქმების შესახებ ინფორმაცია 2014-2021 წლებში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: nino თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ დასაქმების და უმუშევრობის შესახებ ინფორმაცია 2014-2021 წლებში, ყველანაირი სტატისტიკა, რაც კი არსებობს პროფესიების ჩა...
ქ-ნო ნათია მოგესალმებით. თქვენს მიერ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის შემდგომი მსვლელობის მიზნით, თქვენი განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: ადმ...
გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება CONFIDENTIALITY: Any information and/or attached files contained in this e-mail are unambiguously confidential....
გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება CONFIDENTIALITY: Any information and/or attached files contained in this e-mail are unambiguously confidential....
მოგესალმებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციის და საქარ...
მოგესალმებით მირიან, გთხოვთ, თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების...
მოგესალმებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციის და საქარ...
  CONFIDENTIALITY: Any information and/or attached files contained in this e-mail are unambiguously confidential. It is intended only for the use of...
შრომითი უფლებები
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ქურთაული თარიღი: .

უარყოფილია.

გთხოვთ თქვენი მოთხოვნა წარმოადგინოთ განცხადების ფორმით
საქართველოს საგარეო ვალის სტატისტიკა.
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ანუკი გაბაძე თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
თამბაქოს პროდუქტების გაყიდვები
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: სოსო თარიღი: .

შეცდომა მიწოდებისას

მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?