საჯარო დაწესებულება

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

56 მოთხოვნა
მანქანები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სახელმწიფო ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით განკარგვა მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
ელექტრონული მმართველობა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მარიამ როხვაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ეკონომიკის სამინისტროდან გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები მოგესალმებით, კანონით გათვალისწინებული 10 დღე გავიდა და კვლავ ველოდები თქვენგან პასუხს. გთხოვთ, მომწეროთ განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება. პატი...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა გამარჯობა, მაინტერესებს, თუ დარეგისტრირდა ჩემი განცხადება. პატივისცემით, ლანა როყვა
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომხმარებლის ლანა მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
შტატგარეშე თანამშრომლები და მათი ხელფასები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შავ სიაში მოხვედრილი კომპანიები 2012-2023 წწ მოგესალმებით, თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 18 აპრილს მოვითხოვე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-4...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ეკონომიკის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და თქვენგან განცხადების რეგისტრაციის ნომერიც კი არ მიმიღია. ველოდები რეგისტრაციის ნომერ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2013-2023 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომლებთან წაგებული სასამართლოები - ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოგესალმებით, თქვენგან პასუხს კვლავ ველოდები. კანონით გათვალისწინებული 10 სამუშაო დღე უკვე გავიდა. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალეობა და...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში გაცემული სახელფასო დანამატები და პრემიები პოზიციების და წლების მიხედვით 2013-2023 წწ. მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, ერთი თვე გავიდა რაც განცხადება დავწერე და პასუხი არ მიმიღია. გთხოვთ, მომწეროთ მიზეზი, რატომ არ ასრულებთ კანონით დაკისრებულ ვალდებულებას...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
PCR ტესტი კორონავირუსზე გთხოვთ თქვენი განცხადება წარმოადგინოთ განცხადების ფორმით
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Grigori Saakyan თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
პრივატიზაცია მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: დავით ტვილდიანი თარიღი: .
უარყოფილია.
პრივატიზაცია მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: დავით ტვილდიანი თარიღი: .
უარყოფილია.
საქართველოში საჯარო ტრანსპორტზე ჯამურად გახარჯული თახნები, როგორც ტრანსპორტის შეძენის ასევე მისი შენახვისთვის. 2012-2021 წლები. მოგესალმებით მირიან, გთხოვთ, თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირიანი თარიღი: .
უარყოფილია.
დაზიანებული ელექტროგადამცემი ხაზების რაოდენობა/დაზიანების მიზეზები და პრობლემის აღმოფხვრის საშუალო დრო საქართველოში თვეების+რეგიონების მიხედვით ქ-ნო ნათია მოგესალმებით. თქვენს მიერ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის შემდგომი მსვლელობის მიზნით, თქვენი განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: ადმ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნათია თარიღი: .
უარყოფილია.
ეკონომიკის განვითარება მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
უარყოფილია.
თამბაქოს პროდუქტების გაყიდვები მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: სოსო თარიღი: .
უარყოფილია.
ბიო/ორგანული სასუქ-დანამატების იმპორტი მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მაკა ცერცვაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
1987 წელს სტიქიის შედეგად წამოსული ეკომიგრანტები სვანეთიდან მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?