საჯარო დაწესებულება

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

42 მოთხოვნა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, ერთი თვე გავიდა რაც განცხადება დავწერე და პასუხი არ მიმიღია. გთხოვთ, მომწეროთ მიზეზი, რატომ არ ასრულებთ კანონით დაკისრებულ ვალდებულებას...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
PCR ტესტი კორონავირუსზე გთხოვთ თქვენი განცხადება წარმოადგინოთ განცხადების ფორმით
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Grigori Saakyan თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
პრივატიზაცია მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: დავით ტვილდიანი თარიღი: .
უარყოფილია.
პრივატიზაცია მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: დავით ტვილდიანი თარიღი: .
უარყოფილია.
საქართველოში საჯარო ტრანსპორტზე ჯამურად გახარჯული თახნები, როგორც ტრანსპორტის შეძენის ასევე მისი შენახვისთვის. 2012-2021 წლები. მოგესალმებით მირიან, გთხოვთ, თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირიანი თარიღი: .
უარყოფილია.
დაზიანებული ელექტროგადამცემი ხაზების რაოდენობა/დაზიანების მიზეზები და პრობლემის აღმოფხვრის საშუალო დრო საქართველოში თვეების+რეგიონების მიხედვით ქ-ნო ნათია მოგესალმებით. თქვენს მიერ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის შემდგომი მსვლელობის მიზნით, თქვენი განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: ადმ...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნათია თარიღი: .
უარყოფილია.
ეკონომიკის განვითარება მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
უარყოფილია.
თამბაქოს პროდუქტების გაყიდვები მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: სოსო თარიღი: .
უარყოფილია.
ბიო/ორგანული სასუქ-დანამატების იმპორტი მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მაკა ცერცვაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
1987 წელს სტიქიის შედეგად წამოსული ეკომიგრანტები სვანეთიდან მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
1987 წელს სტიქიის შედეგად წამოსული ეკომიგრანტები სვანეთიდან მოგესალმებით, საჯარო დაწესებულების დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული ადამიანების სტატისტიკა მადლობა პასუხისთვის, პატივისცემით, ირაკლი
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: chumbur თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის ტენდერის ვადები ქალბატონი ირმა ,   თქვენი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში გაგზავნილი  განცხადების საფუძველზე   გიგზავნით, ანაკლიი...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ირმა ზოიძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მანგანუმის მოპოვება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში   CONFIDENTIALITY: Any information and/or attached files contained in this e-mail are unambiguously confidential. It is intended only for the use of...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ანუკი გაბაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სიღარიბის დონე მოგესალმებით, ისევე როგორც ჩემს თავდაპირელ მეილში, ამ წერილშიც იქნება ქვემოთ მითითებულიყველა ის დეტალი რომელსაც მოითხოვთ (სახელი, გვარი, პირადი ნომერ...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომხმარებლის elene მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
საქართველოში ენერგეტიკული პროდუქტების იმპორტის სტატისტიკა 2012-2021 წლებში მოგესალმებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: Salome თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო ტრანსპორტის ხარჯების სტატისტიკა დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება CONFIDENTIALITY: Any information and/or attached files contained in this e-mail are unambiguously confidential. It is i...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
განახლებადი ენერგიის სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 15 აგვისტოს მოვითხოვე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჰიდროელექტროსადგურების სტატისტიკა მოგესალმებით, კვლავ ველოდები ჩემს განცხადებაზე პასუხს და მონაცემების გადმოგზავნას. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ტექინსპექტირების სტატისტიკა 2019-2022 წწ. მოგესალმებით, კვლავ ველოდები თქვენგან კანონით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრუელებას. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სტარტაპების სტატისტიკა საქართველოში მოგესალმებით, გიდასტურებთ მეილის მიღებას. გმადლობთ! პატივისცემით, ლიზი გოგოლაძე

Attachment 08.08.2022.xlsx Attachment 4.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ლიზი თარიღი: .
წარმატებული
რუსულ კომპანიებთან გაფორმებული სახელმწიფო ტენდერების შესახებ სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება.     Chancellery Division საქმისწარმოების სამმართველო   [1]Description: Description: htt...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
თბოელექტროსადგურების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 15 აგვისტოს მოვითხოვე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეო ვალი და ამ ვალით დაფინანსებული პროექტები გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა. პატივისცემით, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?