საჯარო დაწესებულება

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

54 მოთხოვნა
მანქანები N10475 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: Ana abashidze <[მოთხოვნის #2996 ელ-ფოსტა]> Sent: Monday, A...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
განხილვაშია.
სტატისტიკა მყინვარების დნობის შესახებ გთხოვთ  დამიდასტუროთ  N 21/ 8836  წერილის მიღება N 21/8836 16/10/2023 8836-21-2-202310161643 მოქალაქე ლიზი გოგოლაძეს მობ.: 595056816 ელ. ფოსტა: [მოთ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი - სტატისტიკა გიდასტურებთ წერილის მიღებას. მადლობა ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საქართველოში ტემპერატურის ცვლილება გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება. მოგესალმებით, გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წერილს N 9174/01 ნინო კვანტალიანი საქმისწარ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: elene თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ნარჩენების მართვა და გატარებული ღონისძიებები მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება. გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N7898/01 წერილს   N 7898/01 09/08/2022 7898...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პლასტმასის ნარჩენები მოგესალმებით, გთხოვთ მოგვწეროთ  თქვენი  სახელი, გვარი და საკონტაქტო ნომერი,  პატივისცემით ═════════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ნადირობის უკანონო ფაქტების სტატისტიკა რაიონების მიხედვით მოგესალმებით ნინი, გთხოვთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის  ბოლოს დაწეროთ თქვენი სახელი , გვარი , და კონტაქტი ტელეფონის ნომერი და თავიდან გადმოაგზავნოთ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
უარყოფილია.
გარემოსდაცვითი პროექტების სტატისტიკა მოგესალმებით, გიდასტურებთ წერილის მიღებას. გმადლობთ სრულყოფილად მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ლიზი გოგოლაძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: ლიზი თარიღი: .
წარმატებული
ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი   მოგესალმებით!  გიგზავნით # 5986/01  წერილს.  გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ.     პატივისცემით,   ირმა ქოჩიაშვილი საქმისწარმოების სამმა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სათბური გაზების ემისიები - სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება. გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N7881/01 წერილს ნინო კვანტალიანი საქმისწარმოე...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
წყლისა და სანაპირო ზოლების სტატისტიკა მოგესალმებით!  გიგზავნით # 7753/01  წერილს.  გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ! პატივისცემით,   ირმა ქოჩიაშვილი საქმისწარმოების სამმართველო   ს...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
მაღალმთიანი რეგიონების სოფლის მეურნეობა მოგესალმებით, აღნიშნული წერილი 25.07.23 გამოგეგზავნათ როგორც ფოსტით , ასევე ელექტრონულად მეილზე . ფოსტით გამოგზავნილი უკან მოგვიბრუნდა (თბილისი, გურა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Nia Taganashvili თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პროდუქტის იმპორტი გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება . მოგესალმებით, გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წერილს N 1091/01 ნინო კვანტალიანი საქმისწარ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: meri თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა მოგესალმებით!  გიგზავნით # 4168/01  წერილს.  გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ პატივისცემით,   ირმა ქოჩიაშვილი საქმისწარმოების სამმართველო   სა...

Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .
წარმატებული
შტატგარეშე თანამშრომლები და მათი ხელფასები მოგესალმებით!  გიგზავნით # 4169/01  წერილს.  გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ პატივისცემით,   ირმა ქოჩიაშვილი საქმისწარმოების სამმართველო   სა...

Attachment .xls

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები მოგესალმებით, გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას. პატივისცემით, Tekla Adamia

Attachment 1.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
წარმატებული
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით, მადლობა, გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას. პატივისცემით, თეკლა ადამია

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ გიდასტურებთ წერილის მიღებას, რეგისტრირებულია #16812  05/05/23 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: მირა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გიდასტურებთ წერილის მიღებას, რეგისტრირებულია #14398  21/04/23 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: მირა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ნინო კვანტალიანი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. გიდასტურებთ მიღებას, დიდი მადლიბა პატივისცემით,...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
წარმატებული
2013-2023 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომლებთან წაგებული სასამართლოები - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება. გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N 2758/01 წერილს ნინო კვანტალიანი საქმისწარმ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ჯარიმები გარემოსთვის მიყენებული ზიანის საფუძველზე გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის წერილი, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *DES12300024721* DES 1 23 00024721 04/04/2023 მოქალაქე ხატია თორდუ...

Attachment 2020 2023 2 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ხატია თორდუა თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, კვლავ ველოდები მონაცემების სრულად, იმ ფორმით მოწოდებას, როგორც განცხადებაშია მითითებული. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?