საჯარო დაწესებულება

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

51 მოთხოვნა
გარემოსდაცვითი პროექტების სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: ლიზი თარიღი: .
განხილვაშია.
წყლისა და სანაპირო ზოლების სტატისტიკა გიდასტურებთ წერილის მიღებას, რეგისტრირებულია  #34920  22/09/23 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ლიზ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
განხილვაშია.
სტატისტიკა მყინვარების დნობის შესახებ გიდასტურებთ წერილის მიღებას, რეგისტრირებულია  #34919  22/09/23 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ლიზ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
განხილვაშია.
მაღალმთიანი რეგიონების სოფლის მეურნეობა მოგესალმებით, აღნიშნული წერილი 25.07.23 გამოგეგზავნათ როგორც ფოსტით , ასევე ელექტრონულად მეილზე . ფოსტით გამოგზავნილი უკან მოგვიბრუნდა (თბილისი, გურა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Nia Taganashvili თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პროდუქტის იმპორტი გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება . მოგესალმებით, გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წერილს N 1091/01 ნინო კვანტალიანი საქმისწარ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: meri თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა მოგესალმებით!  გიგზავნით # 4168/01  წერილს.  გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ პატივისცემით,   ირმა ქოჩიაშვილი საქმისწარმოების სამმართველო   სა...

Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .
წარმატებული
შტატგარეშე თანამშრომლები და მათი ხელფასები მოგესალმებით!  გიგზავნით # 4169/01  წერილს.  გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ პატივისცემით,   ირმა ქოჩიაშვილი საქმისწარმოების სამმართველო   სა...

Attachment .xls

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები მოგესალმებით, გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას. პატივისცემით, Tekla Adamia

Attachment 1.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
წარმატებული
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით, მადლობა, გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას. პატივისცემით, თეკლა ადამია

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ გიდასტურებთ წერილის მიღებას, რეგისტრირებულია #16812  05/05/23 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: მირა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გიდასტურებთ წერილის მიღებას, რეგისტრირებულია #14398  21/04/23 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: მირა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ნინო კვანტალიანი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. გიდასტურებთ მიღებას, დიდი მადლიბა პატივისცემით,...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
წარმატებული
2013-2023 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომლებთან წაგებული სასამართლოები - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება. გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N 2758/01 წერილს ნინო კვანტალიანი საქმისწარმ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ჯარიმები გარემოსთვის მიყენებული ზიანის საფუძველზე გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის წერილი, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *DES12300024721* DES 1 23 00024721 04/04/2023 მოქალაქე ხატია თორდუ...

Attachment 2020 2023 2 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ხატია თორდუა თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, კვლავ ველოდები მონაცემების სრულად, იმ ფორმით მოწოდებას, როგორც განცხადებაშია მითითებული. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გარემოსდაცვითი პროექტები გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება N 21/2983 28/06/2022 2983-21-2-202206281808 მოქალაქე ქალბატონ ანა თაბუკაშვილის მის: თბილისი, საბურთალო-მირიან მე...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .
წარმატებული
ბრაკონიერობის ფაქტები, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში   მოგესალმებით!  გიგზავნით # 6097/01  წერილს.  გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ.       პატივისცემით,   ირმა ქოჩიაშვილი საქმისწარმოების ს...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana Maisuradze თარიღი: .
წარმატებული
მეწარმეთა სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ მოგვწეროთ თქვენი სახელი, გვარი და საკონტაქტო ნომერი ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: larani98 თარიღი: .
უარყოფილია.
მეწარმეთა სტატისტიკა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გთხოვთ მოგვწეროთ თქვენი სახელი, გვარი და საკონტაქტო ნომერი ══════════════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: larani98 თარიღი: .
უარყოფილია.
2021 წელს განხორციელებული პროექტების რაოდენობა, სადაც USAID და თქვენი სამინისტრო იყვნენ პოარტნიორები. მოგესალმებით!  გიგზავნით #11282/01  წერილს.  გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ. პატივისცემით,   ირმა ქოჩიაშვილი საქმისწარმოების სამმართველო   ს...

Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თაკო ზირაქაშვილი თარიღი: .
წარმატებული
კახეთში ფაროსანასგან მიღებული ზარალი 2018-22 წელს მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თავშესაფარში მყოფი ძაღლების რაოდენობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: elene თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კახეთში ფაროსანასგან მიღებული ზარალი 2018-22 წელს მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: nini თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?