ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოყოფილი საახალწლო ბიუჯეტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ გორის მუნიციპალიტეტის მერია.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გორის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე 38-ე 40 მუხლების თანახმად , გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
რა რაოდენობის საბიუჯეტო თანხა იქნა გამოყოფილი ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2023 წლისათვის გათვალისწინებული საახალწლო ღონისძიებების მორთულობის უზრუნველსაყოფად.

პატივისცემით,

გვანცა გელაშვილი

info, გორის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების  საფუძველზე გთხოვთ
დაურთოთ თქვენი პირადობის ასლი

პატივისცემით,

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: გვანცა <[მოთხოვნის #2905 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, November 13, 2023 10:33:40 PM
To: info
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის
მიერ გამოყოფილი საახალწლო ბიუჯეტი
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გორის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
37-ე 38-ე 40 მუხლების თანახმად , გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო
ინფორმაცია:
რა რაოდენობის საბიუჯეტო თანხა იქნა გამოყოფილი ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის
მერიის მიერ 2023 წლისათვის გათვალისწინებული საახალწლო ღონისძიებების
მორთულობის უზრუნველსაყოფად.

პატივისცემით,

გვანცა გელაშვილი

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2905 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers