არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - გვანცა, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოყოფილი საახალწლო ბიუჯეტი

ვუცდით მომხმარებელს - გვანცა, რომ ბოლო პასუხები წაიკითხოს და მათი სტატუსი განაახლოს.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გორის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე 38-ე 40 მუხლების თანახმად , გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
რა რაოდენობის საბიუჯეტო თანხა იქნა გამოყოფილი ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2023 წლისათვის გათვალისწინებული საახალწლო ღონისძიებების მორთულობის უზრუნველსაყოფად.

პატივისცემით,

გვანცა გელაშვილი

info, გორის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების  საფუძველზე გთხოვთ
დაურთოთ თქვენი პირადობის ასლი

პატივისცემით,

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: გვანცა <[მოთხოვნის #2905 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, November 13, 2023 10:33:40 PM
To: info
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის
მიერ გამოყოფილი საახალწლო ბიუჯეტი
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გორის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
37-ე 38-ე 40 მუხლების თანახმად , გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო
ინფორმაცია:
რა რაოდენობის საბიუჯეტო თანხა იქნა გამოყოფილი ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის
მერიის მიერ 2023 წლისათვის გათვალისწინებული საახალწლო ღონისძიებების
მორთულობის უზრუნველსაყოფად.

პატივისცემით,

გვანცა გელაშვილი

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2905 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - გვანცა, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.