საჯარო დაწესებულება

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

23 მოთხოვნა
სტატისტიკა წინასწარი გაფრთხილების სისტემებისა და ჰიდრომეტეოროლოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარების შესახებ ქალბატონო ლიზი, გიგზავნით პასუხს თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. 13 ოქტომბერი 2023 MRDI N 01/2095 საქართველოს მოქალაქე ლიზი გოგოლა...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ ქალბატონო მირანდა,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.   პატივისცემით,   ნიკოლოზ მელქაძე   სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტ...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა ქალბატონო ლანა,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. 1016-01-2-202305231046 N 01/1016 23/05/2023 საქართველოს მოქალაქე ლანა როყვას [ელ-ფ...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
შტატგარეშე თანამშრომლები და მათი ხელფასები   ქალბატონო ანა,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. 1252-01-2-202306261254 N 01/1252 26/06/2023 საქართველოს მოქალაქე ანა აბაშიძეს [მ...

Attachment .xlsx Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის წერილი - რეკლამები ქალბატონო თეკლა,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.   პატივისცემით,   ნიკოლოზ მელქაძე     სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპა...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები ქალბატონო თეკლა,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.   პატივისცემით,   ნიკოლოზ მელქაძე     სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპა...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
წარმატებული
ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის გაცემული დაფინანსება და მათი ათვისება ქალბატონო მერი,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.   პატივისცემით,   ნიკოლოზ მელქაძე     სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარ...

Attachment EU.XLSX.xlsx Attachment EU.XLSX.xlsx

საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მერი ტაბატაძე თარიღი: .
წარმატებული
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ ქალბატონო მირანდა,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. 1017-01-2-202305231124 N 01/1017 23/05/2023 საქართველოს მოქალაქე მირანდა თეთრაძ...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-გაცემის სტატისტიკა ქალბატონო თეკლა,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. 1015-01-2-202305231045 N 01/1015 23/05/2023 საქართველოს მოქალაქე თეკლა ადამიას [მ...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
წარმატებული
2013-2023 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომლებთან წაგებული სასამართლოები - რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ქალბატონო მირანდა,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.   პატივისცემით,   ნიკოლოზ მელქაძე   სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტ...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ ქალბატონო ელენე,   გიგზავნით პასუხს თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით.   პატივისცემით,   ნიკოლოზ მელქაძე   სამართლებრივი...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გაცემული სახელფასო დანამატები და პრემიები პოზიციების და წლების მიხედვით 2013-2023 წწ. ქალბატონო ელენე,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.   პატივისცემით,   ნიკოლოზ მელქაძე   სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამ...

Attachment 1 1 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა ქალბატონო მირანდა, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით, გთხოვთ, იხელმძღვანელოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით. პატივისც...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
ევროკავშირის მიერ გაწეული დახმარება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის გაუმჯობესებისთვის 2017-2021 წლებში მოგესალმებით, გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას. მადლობას გიხდით მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, მილანა

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავტორი: მილანა თარიღი: .
წარმატებული
ნაგავსაყრელების სტატისტიკა საქართველოს მასშტაბით ქალბატონო მირანდა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ნაგავსაყრელებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საინვესტიციო კრედიტების ათვისება ბატონო ოთარ,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.     პატივისცემით,   ნიკოლოზ მელქაძე     სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპა...

Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ოთარ თარიღი: .
წარმატებული
ინფორმაცია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შესახებ (ყველა რეგიონი) მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების შესახებ (პროექტი, ბიუჯეტი, განხორციელების...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავტორი: Temur თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა ქალბატონო ნინო,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.     პატივისცემით,   ნიკოლოზ მელქაძე     სამართლებრივი უზრუნველყოფის დ...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას. მონაწილეობას ვიღებთ კონკურსში, რისთვისაც გვესაჭიროება გავაკეთოთ მონაცემების ცხრილი. ცხრილის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით გენდერულ ჭრილში მოგესალმებით, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავტორი: Salome თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინფორმაცია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შესახებ ბატონო თემურ,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.   პატივისცემით,   ნიკოლოზ მელქაძე     სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტა...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ავარიული შენობების სტატისტიკა თბილისში მოგესალმებით, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავტორი: მარიოტო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში ველობილიკების რაოდენობა და ადგილმდებარეობა მოგესალმებით, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?