საჯარო დაწესებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

28 მოთხოვნა
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: საბა თარიღი: .
წარმატებული
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
განხილვაშია.
2012-2022 წლებში საქართველოს თავდაცვის ძალებში გაწევრიანების მსურველტა სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: ნიკოლოზ სულაბერიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2012-2022 წლებში საქართველოს თავდაცვის ძალებში გაწევრიანების მსურველტა სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: ნიკოლოზ სულაბერიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფართობი 2008-2022 წლებში მოგესალმებით, ქალბატონო მირანდა, თქვენი მიმდინარე წლის 5 აგვისტოს განცხადების პასუხად, რომლითაც ითხოვთ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ სხვადასხვა სახ...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფართობი წლების მიხედვით 2008 წლიდან 2022 წლამდე მოგესალმებით, თქვენს მიერ გამოგზავნილ მოთხოვნაში არ არის მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია, გთხოვთ, დამატებით, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თამთა თარიღი: .
უარყოფილია.
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
კიბერ დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით მოგესლამებით,   ბატონო კოტე, საქართველოში კიბერდანაშაულის სტატისტიკის შესახებ ინფორმაციის მიღების მიზნით, მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს....
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Kote თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საკომუნიკაციო სისტემების უსაფრთხოების აუდიტის შედეგები   MOD 9 22 00553431 17.05.2022 ელ-ფოსტა: [მოთხოვნის #548 ელ-ფოსტა] ქალბატონო ფატიმა, თქვენი 2022 წლის 12 აპრილის (რეგისტრაციის №435693; 15.04.2022)...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ფატიმა თარიღი: .
უარყოფილია.
ქართველ სამხედროთა ჩართულობა ნატოს წვრთნებში   საერთაშორისო სწავლებები, რომლებშიც საქართველოს თავდაცვის ძალებმა მიიღო მონაწილეობა ნატო-ს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად (2006-2022 წწ.)  ...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
Შეიარაღების შესყიდვებზე დახარჯული თანხების სტატისტიკა   MOD 9 22 00494149 02.05.2022 ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის #525 ელ-ფოსტა] ქალბატონო/ბატონო, თქვენი 2022 წლის 8 აპრილის (რეგ.: №417333; 12.04.2022) განცხდე...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ფატიმა თარიღი: .
წარმატებული
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
კიბერთავდასხმების სტატისტიკა   MOD 9 22 00448104 19.04.2022 ელ-ფოსტა: [მოთხოვნის #541 ელ-ფოსტა] ქალბატონო/ბატონო, თქვენი 2022 წლის 11 აპრილის (რეგისტრაციის №417106 12.04.2022)...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
კონტროლირებადი სახელმწიფო საზღვარი ქალბატონო ფატიმა,   2022 წლის 12 აპრილის წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ თქვენ მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ფატიმა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ჯამური დანაშაულის სტატისტიკა მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, გაცნობებთ, რომ საქართველოში დანაშაულის, მისი ჩამდენი პირებისა და სისხლის სამართლის საქმეების ერთიან აღრიცხვას აწარმოებს...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Nino თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: E.M თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სამხედრო პირების დემოგრაფია   MOD 0 22 00166225 11.02.2022 მკვლევარ ალექსანდრა შალიბაშვილს ელ-ფოსტა: [მოთხოვნის #117 ელ-ფოსტა] ქალბატონო ალექსანდრა, თქვენი 2022 წლის 12 იანვრი...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ალექსანდრა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
უცხო ქვეყნებში დაღუპული ჯარისკაცების ზოგადი სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: ნინი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?