საჯარო დაწესებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

43 მოთხოვნა
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
მანქანები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
2014-2021 წლებში სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ ქალბატონო ქეთი, თქვენი 2023 წლის 25 მაისის განცხადების (რეგისტრაციის: №584480) პასუხად გაცნობებთ, რომ  "სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახური...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები მოგესალმებით, კანონით გათვალისწინებული 10 დღე გავიდა და კვლავ ველოდები თქვენგან პასუხს. გთხოვთ, მომწეროთ განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება. პატი...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო ინფორმაციის წერილი - რეკლამები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შტატგარეშე თანამშრომლები და მათი ხელფასები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და კვლავ ველოდები მოთხოვნილ ინფორმაციას. იგივე პასუხს ნუ გადმომიგზვანით, რაზეც უკვე გაგ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
წარმატებული
საგზაო დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: ლიზი კოხია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: საბა თარიღი: .
წარმატებული
2012-2022 წლებში საქართველოს თავდაცვის ძალებში გაწევრიანების მსურველტა სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: ნიკოლოზ სულაბერიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2012-2022 წლებში საქართველოს თავდაცვის ძალებში გაწევრიანების მსურველტა სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: ნიკოლოზ სულაბერიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფართობი 2008-2022 წლებში მოგესალმებით, ქალბატონო მირანდა, თქვენი მიმდინარე წლის 5 აგვისტოს განცხადების პასუხად, რომლითაც ითხოვთ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ სხვადასხვა სახ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფართობი წლების მიხედვით 2008 წლიდან 2022 წლამდე მოგესალმებით, თქვენს მიერ გამოგზავნილ მოთხოვნაში არ არის მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია, გთხოვთ, დამატებით, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თამთა თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?