მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

  

მოიძებნა 336 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან საზღვრის კვეთა
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ოთარი ცუხიშვილი თარიღი: .

წარმატებული

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით, მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. გიდასტურებთ მიღებას. პატივისცემით, მართა
მოგესალმებით, მადლობა ფაილისთვის პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
მოგესალმებით, მაინტერესებს რა ეტაპზეა ჩემი განცხადების განხილვა. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
იუსტიციის სამინისტროსგან საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-გაცემის სტატისტიკა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით, მადლობა, მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
მოგესალმებით, გავეცანი რა თქვენ მიერ გამოგზვანილ მონაცემებს, აბსოლუტურად გაუგებარია ჩემთვის ცვლადებისა და მონაცემების, რიცხვების კავშირი ჩემ მიერ გა...
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით, მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. გიდასტურებთ მიღებას. პატივისცემით, მართა
სამშენებლო სექტორი 2018-2021 წლებში
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: შრომის ინსპექცია ავტორი: მართა თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით, მადლობა ინფორმაციისთვის. გიდასტურებთ მიღებას. პატივისცემით, მართა
მოგესალმებით, გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას. მადლობას გიხდით მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, მილანა
ხულოს მუნიციპალიტეტში ეკომიგრანტის სტატუსის მქონე ოჯახთა რაოდენობა
პასუხის გამომგზავნი: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .

წარმატებული

-- პატივისცემით, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია [1]www.khulo.ge [2][ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ელ-ფოსტა] +995 551 00 52 72 References V...
წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით, გეგზავნებათ აღნიშნული ინფორმაციის ექსელის ვერსია
ცხოველთა დაავადებათა დიაგნოსტიკა 2019-2022
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია ავტორი: მართა თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით, მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. გიდასტურებთ მიღებას. პატივისცემით, მართა
უწყებამ გამოთხოვილი ინფორმაცია გამომიგზავნა ფოსტით.
მოგესალმებით, გიდასტურებთ წერილის მიღებას და მადლობას გიხდით მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, მილანა
ჰაერის ტენიანობის სტატისტიკა აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: გარემოს ეროვნული სააგენტო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით, მადლობას, გიხდით მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
საჯარო ტრანსპორტის ხარჯების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება CONFIDENTIALITY: Any information and/or attached files contained in this e-mail are unambiguously confidential. It is i...
გასაგებია, მადლობა. პატივისცემით, მილანა
ნაგვის გადამუშავების მეთოდები
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით, მადლობა პასუხისთვის პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
ნაგავსაყრელების სტატისტიკა თბილისში
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .

წარმატებული

მოგესალმებით, მადლობა, მივიღე სასურველი ინფორმაცია. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
საქართველოს ტყეების სტატისტიკა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ეროვნული სატყეო სააგენტო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .

წარმატებული

მოგესალმებით, მივიღე მონაცემები, მადლობა პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Docmanager ([ელ-ფოსტა]) Please mailto:[საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის...
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება. მოგესალმებით, გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წერილს N 8854/01 ნინო კვანტალიანი საქმისწარმო...
კიბერთავდასხმების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სტატისტიკა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავტორი: ლიზი თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით, გიდასტურებთ წერილის მიღებას. გმადლობთ გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ლიზი გოგოლაძე