მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

მოიძებნა 1177 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

დმანისის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტები: წერილის ნომერი: 108-1082414332 თარიღი: 22/05/2024 ადრესატი: ეკა მურადაშვილი პირადი ნომერი: 15001025433 მისამართი: დმანისი ს. გომარეთი დმანისის მუნი...

Attachment 5.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მესხი თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ წერილის მიღებას პატივისცემით, ანა აბაშიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ წერილის მიღებას. პატივისცემით, ანა აბაშიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები თიანეთის მუნიციპალიტეტში სსიპ-ები არ გვაქვს

Attachment TianeTi.xlsx

საჯარო დაწესებულება: თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ წერილის მიღებას, მადლობა პატივისცემით, ანა აბაშიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
შტატგარეშე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198 ცხელი ხაზი: 116001 [1...

Attachment NCDC raodenoba 2018 04.2024.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიგზავნით თქვენი განცხადების პასუხს. წერილის ნომერი: 56-562413736 თარიღი: 16/05/2024 ადრესატი: ანა აბაშიძე პირადი ნომერი: 01005038140 მისამართი: თბილ...
საჯარო დაწესებულება: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
მანქანები გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   02/05/2024 *MES3240000503699* MES 3 24 0000503699 მოქალაქე ანა აბაშიძეს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სსიპები და ააიპები წერილის ნომერი: 90-9024137176 თარიღი: 16/05/2024 ადრესატი: ანა აბაშიძე პირადი ნომერი: 01005038140 მისამართი: თბილისი დიმიტრი უზნაძის ქ. N 12 ქალბატ...
საჯარო დაწესებულება: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ წერილის მიღებას. პატივისცემით, ანა აბაშიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ წერილის მიღებას. პატივისცემით, ანა აბაშიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ პასუხის მიღებას. პატივისცემით, ანა აბაშიძე

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
თემის სოციალური მუშაკის შესახებ ინფორმაცია: პატივისცემით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია ვებ-გვერდი: [1]https://dusheti.gov.ge/ ფეისბუქის ანგარიში: [2]https://www.facebook.com/pg/dusheti.gov....
საჯარო დაწესებულება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მესხი თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები პატივისცემით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია ვებ-გვერდი: [1]https://dusheti.gov.ge/ ფეისბუქის ანგარიში: [2]https://www.facebook.com/pg/dusheti.gov....
საჯარო დაწესებულება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის კვლევაში ჩართული ორგანიზაციების შესახებ მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება. გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N3531/01 ნინო კვანტალიანი საქმისწარმოების სამ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Gorsalo თარიღი: .
წარმატებული
მანქანები ძალიან გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება ნინო კვანტალიანი საქმისწარმოების სამმართველო   საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პროგრამული დაფინანსების ფარგლებში დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მიღწეული შედეგების შეფასების კომისიის დასკვნა. გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   24/04/2024 *MES3240000464350* MES 3 24 0000464350 მოქალაქე ლუკას ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის #2991...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლუკა თარიღი: .
წარმატებული
მანქანები წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან: გიორგი <...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება მოგესალმებით, ბმულის სახით გიგზავნით წერილს გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 Refer...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
საგარეო ვაჭრობა მოგესალმებით ბატონო არმაზ,   თქვენი მომართვის (21.03.2024 წ.) პასუხად, გიგზავნით სტატისტიკურ ინფორმაციას თურქეთთან ექსპორტ-იმპორტის შესახებ, 2000-...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: armaz shotadze თარიღი: .
წარმატებული
ხარჯები დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება.  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #9...

Attachment D1 D2 2018 2024 29.xlsx Attachment D3 2018 2023.xls Attachment D4 2018 2024.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
თემის სოციალური მუშაკის შესახებ ინფორმაცია: გთხოვთ დაგვიდასტუროდ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 64-642408574 თარიღი: 25/03/2024 ადრესატი: ეკა მურადაშვილი პირადი ნომერი: 15001025433 მისამართი: დ...
საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მესხი თარიღი: .
წარმატებული
მარტვილის მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის შესახებ ინფორმაცია: წერილის ნომერი: 58-582408532 თარიღი: 25/03/2024 ადრესატი: ეკა მურადაშვილი პირადი ნომერი: 15001025433 მისამართი: დმანისი ს. გომარეთი foi+request-2980...
საჯარო დაწესებულება: მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მესხი თარიღი: .
წარმატებული
თემის სოციალური მუშაკის შესახებ ინფორმაცია: მოგესალმებით,  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 28-2824082140 თარიღი: 22/03/2024 ადრესატი: ეკა მურადაშვილი პირადი ნომერი: 15001025433 მ...
საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მესხი თარიღი: .
წარმატებული

გამოიწერე ეს მოთხოვნები