საჯარო დაწესებულება

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

2 მოთხოვნა
2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა. გთხოვთ განცხადება გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების   და მასში მითითებილი   დანართის (განაცხადის ფორმა)  შესაბამისად. პატივ...
პასუხის გამომგზავნი: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თაკო ზაზარაშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიღებული  აქვს  დადგენილება N29, 13.04.2018 "საჯარო ინფორმაციის პროაქტიუ...
პასუხის გამომგზავნი: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?