საქართველოში პაპილომა ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა

მოთხოვნა დაზუსტების მოლოდინშია. თუ შენ ხარ მომხმარებელი სულიკო, გთხოვთ შესვლა საპასუხო წერილის გაგზავნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
საქართველოში პაპილომა ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა, 2022-2023 წლების მონაცემებით. გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელფოსტაზე, დრეს.

პატივისცემით,

სულიკო

National Center for Disease Control and Public Health, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

2 თანდართული დოკუმენტი

  • Attachment

    OutlookEmoji 168994009673657e81446 3400 49e4 9fc1 25f9392d10c4.png

    19K Download

  • Attachment

    OutlookEmoji 16903555592825a609905 472c 45cc 9107 af1c491ae639.jpg

    4K Download

მოგესალმებით სულიკო,

საჭიროა მოგვმართოთ ოფიციალური სახის წერილით, რომლესაც ექნება თქვენი
მხრიდან ხელმოწერა. 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198

ცხელი ხაზი: 116001

[1]1689940096736

[2]1690355559282

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: სულიკო <[მოთხოვნის #2951 ელ-ფოსტა]>
Sent: Wednesday, January 31, 2024 4:49:24 PM
To: National Center for Disease Control and Public Health
Subject: [External] საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საქართველოში პაპილომა
ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ
პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
საქართველოში პაპილომა ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა, 2022-2023 წლების
მონაცემებით. გთხოვთ,  აღნიშნული ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელფოსტაზე, დრეს.

პატივისცემით,

სულიკო

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2951 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[3]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

გაფრთხილება: გარე კორესპოდენცია. არ გადახვიდეთ ბმულებზე და არ გახსნათ
დანართები, თუ არ ხართ დარწმუნებულნი მათ სანდოობაში

References

Visible links
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers