საჯარო დაწესებულება

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

7 მოთხოვნა
სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში შშმ/სსმ სტუდენტების სტატისტიკა მოგესალმებით, განცხადება არ გატარდა ,Tuesday, 21 February, 2023 3:38 PM გამოგზავნილი, გთხოვთ გაუკეთოთ ხელმოწერა და გადმოაგზავნოთ , ხელახლა პატივისცემი...
პასუხის გამომგზავნი: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: თამარ მახარაშვიკი თარიღი: .
უარყოფილია.
უმაღლეს სასწავლებლებში ქართველი და უცხოელი სტუდენტებისთვის სწავლის საფასური თითოეული ფაკულტეტის მიხედვით 2015-2022 წლებში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების infoemis საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავტორი: რეზო ხურცია თარიღი: .
განხილვაშია.
უცხოელი სტუდენტების ჩარისცხის სტატისტიკა უნივერსტიტეტბის და ფაკულტეტების მიხედვით 2015-2022     პატივისცემით,   [1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680     სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი...
პასუხის გამომგზავნი: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: რეზო ხურცია თარიღი: .
წარმატებული
ინფორმაცია სტატუსშეჩერებული სტუდენტების შესახებ This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
პასუხის გამომგზავნი: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: მაგდა მემანიშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
უმაღლეს სასწავლებლებში შშმ სტუდენტების სტატისტიკა Thank you for submitting a request to delist an IP address. To complete the process, please confirm your email address by clicking the following link...
პასუხის გამომგზავნი: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ინტერნეტთან წვდომა და და ციფრული უნარ-ჩვევების სწავლება სკოლებში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო სკოლებში მომუშავე სპეციალური მასწავლებლების სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით. მოგესალმებით, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?