განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

საჯარო დაწესებულება

5 მოთხოვნა
    პატივისცემით,   [1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680     სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი...
ინფორმაცია სტატუსშეჩერებული სტუდენტების შესახებ
პასუხის გამომგზავნი: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: მაგდა მემანიშვილი თარიღი: .

უარყოფილია.

This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
უმაღლეს სასწავლებლებში შშმ სტუდენტების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .

შეცდომა მიწოდებისას

Thank you for submitting a request to delist an IP address. To complete the process, please confirm your email address by clicking the following link...
ინტერნეტთან წვდომა და და ციფრული უნარ-ჩვევების სწავლება სკოლებში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავტორი: Jubo თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექს...
მოგესალმებით, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმ...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?