საჯარო დაწესებულება

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

11 მოთხოვნა
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება   პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა 2018-2023 წლებში   მოგესალმებით, მომართვა უნდა შეცვალოთ  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის ბატონ დიმიტრი ბერიძის სახელზე და კვალიფიციური ელექტრონული...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
უმაღლეს სასწავლებლებში ქართველი და უცხოელი სტუდენტებისთვის სწავლის საფასური თითოეული ფაკულტეტის მიხედვით 2015-2022 წლებში მოგესალმებით, ჩვენს მიერ გადმოგზავნილ ექსელის ფაილს   ჩვენთან  ხარვეზი არ აქვს  და იხსნება . გიგზავნით განმეორებით  თუ კიდევ ვერ გახსენით,შეგიძლიათ  ...

Attachment 2015 2022.xlsx Attachment 2015 2022.xlsx Attachment 2015 2022.xlsx

საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: რეზო ხურცია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში შშმ/სსმ სტუდენტების სტატისტიკა მოგესალმებით, განცხადება არ გატარდა ,Tuesday, 21 February, 2023 3:38 PM გამოგზავნილი, გთხოვთ გაუკეთოთ ხელმოწერა და გადმოაგზავნოთ , ხელახლა პატივისცემი...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: თამარ მახარაშვიკი თარიღი: .
უარყოფილია.
უცხოელი სტუდენტების ჩარისცხის სტატისტიკა უნივერსტიტეტბის და ფაკულტეტების მიხედვით 2015-2022     პატივისცემით,   [1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680     სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი...

Attachment 2015 2022 1.xlsx Attachment 2015 2022.xlsx

საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: რეზო ხურცია თარიღი: .
წარმატებული
ინფორმაცია სტატუსშეჩერებული სტუდენტების შესახებ This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: მაგდა მემანიშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
უმაღლეს სასწავლებლებში შშმ სტუდენტების სტატისტიკა Thank you for submitting a request to delist an IP address. To complete the process, please confirm your email address by clicking the following link...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ინტერნეტთან წვდომა და და ციფრული უნარ-ჩვევების სწავლება სკოლებში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო სკოლებში მომუშავე სპეციალური მასწავლებლების სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით. მოგესალმებით, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?