საჯარო დაწესებულება

თბილისის სატრანსპორტო კომპანია

9 მოთხოვნა
გენდერული ბალანსი მოგესალმებით, გთხოვთ ზუსტად მოგვწეროთ ხელმოწერი პირის ვინაობა (სახელი, გვარი)
პასუხის გამომგზავნი: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
უარყოფილია.
თბილისის ტრანპორტის ტარიფების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თბილისის სატრანსპორტო კომპანია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: ნინი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა დიდი მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, მილანა

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: მილანა თარიღი: .
წარმატებული
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ტარიფების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 11 აგვისტოს მოვითხოვე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სტატისტიკა მოგესალმებით, შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს ველოდები. გთხოვთ, დამიდასტურეთ, რომ მიიღეთ და კანონით განსაზ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თბილისში საჯარო ტრანსპორტზე გაწეული ხარჯები მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ მონაცემები თბილისში მოქალაქეთა რაოდენობაზე, რომლებიც სისტემატურად, ყოველდღიურად იყენებენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, როგო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: Lika Lomtadze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2020 წლის მონაცემები ქალაქში ტრანსპორტის გაჩერებასთან დაკავშირებით მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: თინათინ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ველო, როგორც ტრანსპორტი მოგესალმებით, სატრანსპორტო კომპანიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გადაყვანილი მომხმარებლები პანდემიამდელ და პანდემიის პერიოდში მოგესალმებით, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?