თბილისის სატრანსპორტო კომპანია

საჯარო დაწესებულება

6 მოთხოვნა
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგ...
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ტარიფების სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგ...
თბილისში საჯარო ტრანსპორტზე გაწეული ხარჯები
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: Lika Lomtadze თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ მონაცემები თბილისში მოქალაქეთა რაოდენობაზე, რომლებიც სისტემატურად, ყოველდღიურად იყენებენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, როგო...
2020 წლის მონაცემები ქალაქში ტრანსპორტის გაჩერებასთან დაკავშირებით
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: თინათინ თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2...
ველო, როგორც ტრანსპორტი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, სატრანსპორტო კომპანიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექს...
გადაყვანილი მომხმარებლები პანდემიამდელ და პანდემიის პერიოდში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: Jubo თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?