მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

მოიძებნა 1137 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

მიუსაფარი ცხოველები წერილის ნომერი: 01-1424058421 თარიღი: 27/02/2024 ადრესატი: ანა აბაშიძე პირადი ნომერი: 01005038140 მისამართი: თბილისი დიმიტრი უზნაძის ქ. N 12 ქალბატ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
განხილვაშია.
ინფორმაცია საქართველოში მოქმედი ფსიქიატრიული დაწესებულებების შესახებ გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა N1937/24 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირველადი რეაგირების დეპარ...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: მესხი თარიღი: .
წარმატებული
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი ხონის მუნიციპალიტეტის მერია გიგზავნით წერილს გთხოვთ მიღება დაგვიდასტურეთ წერილის ნომერი: 60-602333979 თარიღი: 05/12/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი...

Attachment 2017.xls Attachment 2018.xls Attachment 2019.xls

This request has 9 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
2024 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაბა მანგლისში გამარჯობა, დამიდასტურეთ მიღება . პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 წერილის ნომერი: 124...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: prezident თარიღი: .
წარმატებული
2024 წელს დაგეგმილი წყალარინების სამუშაოები დაბა მანგლისში გამარჯობა , დამიდასტურეთ მიღება.  პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 წერილის ნომერი: 12...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: prezident თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://drive.google.com/drive/folders/1Do98U3OaU6GtF3b6JjENIBprrpLEGK-T?usp=drive_link
მოთხოვნის მიმღები: ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://drive.google.com/drive/folders/1zg553z5d36v8bVAZNXOccGScIHS3OQe_?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YTEvYVzq8A1UTm_EVEWhsbiV07xLtrcZ/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true

Attachment 2012 2021.xlsx

მოთხოვნის მიმღები: ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l1BZuoBYDcPFkPpV60Vefas-0_r_TZBq/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4Ft80sI_0nI8LHaqpNirzFye9yhGyGR/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://drive.google.com/drive/folders/1XL1eG2DJVXP4Kvnbimfu9zDp0_F9sCOD?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VUs_-VLRQx0DYZ2WAb94CaClD-q9w28r/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია https://docs.google.com/spreadsheets/d/10K9NTIe0f1uKtuB5qInMTgcRKEID0MgE/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true

Attachment 2018.xlsx Attachment 2019.xlsx Attachment 2020.xlsx

This request has 4 xlsx attachments

მოთხოვნის მიმღები: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nYnwKsXAYg8tHBrZG6jw3t7l7vbswuKm/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GhYQI4WcMeMaUIFMB_FywI12g-OvZDUP/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rN37R768KNTBjYeB5ASPAfq1uJbECBbX/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო https://drive.google.com/drive/folders/19P_2HDKWq0RUgp9fmuXpAAkaq0NEMS7o?usp=sharing

Attachment 2022.xlsx Attachment 2021.xlsx Attachment 2018.xlsx

This request has 7 xlsx attachments

მოთხოვნის მიმღები: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო https://drive.google.com/file/d/1JAzmQZ4EusHpGXBJjlvEnSjxQdwvlNv1/view?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
მოთხოვნის მიმღები: ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/18jwMF_DXTh8-T-nDuxYLbdT76hK4ZF0c/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CsXcQ0AVTa_EvMOMCtLi_6qQXuKKBktv/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uFAocD41pUgzwtNHjGRmv7QTgzNKxCTE/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://drive.google.com/drive/folders/1j9lo9li6uQBa0v2yCi7btMLEWlMp2Gjc?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 https://drive.google.com/drive/folders/15XlmtSgYf75Ba4fVJb_twJl540O4cFyc?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://drive.google.com/drive/folders/1sMeSErmmuvEOCo7a7DX2LhFEGDYCAaUN?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

გამოიწერე ეს მოთხოვნები