შტატგარეშე

მოქალაქე ელოდება საჯარო ინფორმაციის მიღებას დაწესებულებისგან - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. კანონით დადგენილი ვადების თანახმად, პასუხის მიღების სავარაუდო თარიღია: (დეტალები).

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. 2018 წლიდან, 2024 წლის 31 მარტის ჩათვლით რამდენი იყო/არის შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობა? - გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ ჩაშლილად წლების მიხედვით.

2. 2018 წლიდან, 2024 წლის 31 მარტის ჩათვლით რამდენი იყო/არის შტატში მყოფი თანამშრომლების რაოდენობა? - გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ ჩაშლილად წლების მიხედვით.

3. 2018 წლიდან, 2024 წლის 31 მარტის ჩათვლით რამდენი ლარი შეადგინა დირექტორის (ამჟამად დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის) და მათი მოადგილეების პრემია/დანამატმა/ჯილდომ? - გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ ჩაშლილად წლებისა და ჩაშლილად თანამდებობის მიხედვით.

პატივისცემით,

ანა აბაშიძე