საჯარო დაწესებულება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

1 მოთხოვნა
ორგანიზაციის სტრუქტურაში არსებული პოზიციები. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: მარიამ ლაზარიაშვილი <[მოთხოვნის #1325 ელ-ფოსტა]> Sent: Saturday, De...
პასუხის გამომგზავნი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ლაზარიაშვილი თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?