საჯარო დაწესებულება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია

17 მოთხოვნა
სსიპები და ააიპები მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან: Ana abashidze <[მოთხოვ...
საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
თემის სოციალური მუშაკის შესახებ ინფორმაცია: მოგესალმებით,  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 28-2824082140 თარიღი: 22/03/2024 ადრესატი: ეკა მურადაშვილი პირადი ნომერი: 15001025433 მ...
საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მესხი თარიღი: .
წარმატებული
თერჯოლის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მონაცემების ნახვა შესაძლებელია ამ ლინკზე 2..pdf-ში: https://askgov.ge/ka/request/terjolis_municipalitetshi_2013_2
მოთხოვნის მიმღები: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია მოგესალმებით გიგზავნით წერილის ა(ა)იპ და შპს რაოდენობის შესახებ გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. წერილის ნომერი: 28-282312416 თარიღი: 04/05/2023 ადრ...
საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 28-282313163 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქ...
საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ვადა გავიდა და კვლავ ველოდები თქვენგან მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით მიღებულია განცხადების ნომერი: 19/28231252-28 განცხადების თარიღი: 05.05.2023 ══════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თერჯოლის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 წერილის ნომერი: 28-2823124115 თარიღი: 04/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩ...
საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თერჯოლისმუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 28-2823123119 თარიღი: 03/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი...
საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 28-282312398 თარიღი: 03/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მის...
საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გიდასტურებთ მიღებას განცხადების ნომერი: 19/28231155-28 განცხადების თარიღი: 25.04.2023 ═══════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, თერჯოლის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, თერჯოლის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, მიღებულია  განცხადების ნომერი: 19/28231036-28 განცხადების თარიღი: 13.04.2023 განცხადების ნომერი: 19/28231038-28 განცხადების თარიღ...
საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, თერჯოლის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, გიდასტურებთ მიღებას განცხადების ნომერი: 19/282310091-28 განცხადების თარიღი: 10.04.2023 ══════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ ინფორმაცია მოგესალმებით გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ, თუ რა ინფორმაციას ითხოვთ. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან:...
საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?