საჯარო დაწესებულება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია

1 მოთხოვნა
დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ ინფორმაცია მოგესალმებით გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ, თუ რა ინფორმაციას ითხოვთ. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან:...
პასუხის გამომგზავნი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?