მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ბოლო 6 თვის მონაცემებით, რამდენი ახალი ჩინური კომპანია დარეგისტრირდა საქართველოში, მათ შორის, რამდენია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რამდენია ინდივიდუალური მეწარმე, უცხოური საწარმოს ფილიალი და არასამეწარმეო იურიდიული პირი.

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით და ჩემთან მიმოწერა იქონიოთ ელექტრონულად.

პატივისცემით,

ნინო

eka durglishvili, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

6 თანდართული დოკუმენტი

     ქალბატონო ნინო,

    თქვენი მომართვის პასუხად, გიგზავნით ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას
2024 წლის 1 იანვრიდან 1 ივნისამდე საქართველოში ჩინური კაპიტალის
მონაწილეობით რეგისტრირებული ორგანიზაციების საიდენტიფიკაციო მონაცემების
შესახებ.

 

 

პატივისცემით,

 

 

 

[1][IMG] ეკატერინე დურგლიშვილი  
მთავარი სპეციალისტი  
ბიზნეს რეგისტრის სამმართველო  
ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტი  
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი  
ცოტნე დადიანის ქ. 30  
თბილისი, 0180  
2 36 72 10 (214) 591 41 46 13 2 36 72 13

 

 

References

Visible links
1. http://www.geostat.ge/