საჯარო დაწესებულება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

18 მოთხოვნა
2024 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაბა მანგლისში გამარჯობა, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 წერილის ნომ...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: prezident თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
2024 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაბა მანგლისში გამარჯობა, დამიდასტურეთ მიღება . პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 წერილის ნომერი: 124...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: prezident თარიღი: .
წარმატებული
2024 წელს დაგეგმილი წყალარინების სამუშაოები დაბა მანგლისში გამარჯობა , დამიდასტურეთ მიღება.  პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 წერილის ნომერი: 12...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: prezident თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თეთრიწყაროს რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. დამიდასტურეთ მიღება . პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირა...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით ქალბატონო ანა,   თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულია თქვენი წერილი, 2013-2023 წლებში სამშენებლო ნებართვების შესახებ. გთხო...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
კატეგორიზაციის მოლოდინში
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები გამარჯობა , დამიდასტურეთ წერილის მიღება.  პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 ადრესატი:...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები გიგზავნით 2 წერილს დამიდასტურეთ მიღება , პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 ადრესატი: ა...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია განცხადება #19/1242311439-01 პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 ══════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თეთრიწყაროს რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 გამარჯობა გიგზავნით 2 წერილს დანართებით .დამიდასტურეთ მიღება. პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფი...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მოთხოვნის მიმღები: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა გამარჯობა, გიგზავნით წერილს დამიდასტურეთ მიღება . პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 ად...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ დამიდასტურეთ მიღება . პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირა...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ, საწვავის ხარჯებზე ინფორმაციის ფაილი გადმომიგზავნოთ ამ იმეილზე, ვინაიდან ამ განცხადებას ეკუთვნის. გმადლობთ პატივისცემით, მირ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები გამარჯობა დამიდასტურეთ წერილის მიღება . პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 წერილის ნომე...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი გიდასტურებთ მიღებას. დიდი მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ  19/1242311438-01 პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 ═════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, თეთრიწყაროს მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?