თემის სოციალური მუშაკის შესახებ ინფორმაცია:

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: დუშეთის
მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის სამუშაო აღწერილობა, დანიშვნის შსახებ ბრძანება, ფუნქცია - მოვალეობები, დასაქმების ხანგრძლივობა, ანაზღაურება, არსებული
პროგრამები, მუშაობის სპეციფიკა, ასევე სხვა არსებული საჯარო ინფორმაცია.

პატივისცემით,

მესხი

INFO, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მოგესალმებით,

განცხადება დარეგისტრირდა 19/13224078166-132 ნომრით

პატივისცემით,

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია

ვებ-გვერდი: [1]https://dusheti.gov.ge/
ფეისბუქის ანგარიში: [2]https://www.facebook.com/pg/dusheti.gov....
მისამართი: რუსთაველის ქუჩა 27, ქ. დუშეთი
ტელ: 0(346) 22 19 89
სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მესხი <[მოთხოვნის #2973 ელ-ფოსტა]>
Sent: 18 March 2024 16:41:15
To: INFO
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - თემის სოციალური მუშაკის შესახებ
ინფორმაცია:
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: დუშეთის
მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის სამუშაო აღწერილობა,
დანიშვნის შსახებ ბრძანება, ფუნქცია - მოვალეობები, დასაქმების ხანგრძლივობა,
ანაზღაურება, არსებული
პროგრამები, მუშაობის სპეციფიკა, ასევე სხვა არსებული საჯარო ინფორმაცია.

პატივისცემით,

მესხი

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2973 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[3]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://dusheti.gov.ge/
2. https://www.facebook.com/pg/dusheti.gov....
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers