აუტისტური სპექტრის მოსწავლეების რაოდენობა სკოლებში

წარმატებული მოთხოვნა.

ელენე ფანჩ

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

რა რაოდენობის აუტისტური სპექტრის მოსწავლეა რეგისტრირებული სკოლებში, მათ შორის რამდენი არის მაღალფუნქციური.

პატივისცემით,

ელენე ფანჩვიძე

PublicInfo, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მოგესალმებით,

გაცნობებთ, რომ 2024 წლის 1 იანვრიდან სამინისტროს სახელწოდებაა: განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო.
გთხოვთ, წერილი წარმოადგინოთ აღნიშნული ცვლილების შესაბამისად.

ციტატირებული სექციების ჩვენება