საჯარო დაწესებულება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

6 მოთხოვნა
ქალზე ძალადობის მიზეზით დაკავებულ პირთა სტატისტიკა განცხადების ნომერი: 19/242236425-24 განცხადების თარიღი: 30.12.2022 10:33 პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ═════════════════════════...
პასუხის გამომგზავნი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლიზი ჩანგელია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინფორმაცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ. -- გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია   Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24 E-mail:...

Attachment .xlsx

პასუხის გამომგზავნი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამ პერტაია თარიღი: .
წარმატებული
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მილანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სტატისტიკა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ცხოველების შესახებ მოგესალმებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციულ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სტატისტიკა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ცხოველების შესახებ მოგესალმებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციულ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული სერვისებით მოსარგებლე ადამიანთა სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?