ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

საჯარო დაწესებულება

4 მოთხოვნა
გასაგებია, მადლობა. პატივისცემით, მილანა
სტატისტიკა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ცხოველების შესახებ
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინო თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციულ...
სტატისტიკა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ცხოველების შესახებ
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინო თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციულ...
მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?