საჯარო დაწესებულება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

23 მოთხოვნა
სსიპები და ააიპები -- მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ კორესპონდენციის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის შესახებ: -- მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ კორესპონდენციის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415...
საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მესხი თარიღი: .
წარმატებული
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ განცხადების ნომერი: 19/242311012-24 განცხადების თარიღი: 20.04.2023 10:10 პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ═════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...

Attachment 2017 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...
საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...

Attachment 2018.xlsx Attachment 2021.xlsx Attachment 2020.xlsx

This request has 6 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ზუგდიდის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...

Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ზუგდიდის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...

Attachment 2018.2023.xlsx Attachment 2018.2023.xl.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ   24-242312830   -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Te...

Attachment 2018.xlsx Attachment 2019.xlsx Attachment 2020.xlsx

This request has 6 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...

Attachment 2017 2023 1.xls

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...
საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, მადლობა, ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე

Attachment 1.xlsx Attachment 2.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...
საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...

Attachment 2017 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქალზე ძალადობის მიზეზით დაკავებულ პირთა სტატისტიკა განცხადების ნომერი: 19/242236425-24 განცხადების თარიღი: 30.12.2022 10:33 პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ═════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლიზი ჩანგელია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინფორმაცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ. -- გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია   Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24 E-mail:...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამ პერტაია თარიღი: .
წარმატებული
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მილანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სტატისტიკა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ცხოველების შესახებ მოგესალმებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციულ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სტატისტიკა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ცხოველების შესახებ მოგესალმებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციულ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული სერვისებით მოსარგებლე ადამიანთა სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?