საჯარო დაწესებულება

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - თბილისი

1 მოთხოვნა
იუსტიციის სამინისტროს (თბილისის) სასწავლო ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, იუსტიციის სამინისტროს (თბილისის) სასწავლო ცენტრში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - თბილისი ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?