აუტისტური სპექტრის მოსწავლეების რაოდენობა სკოლებში

წარმატებული მოთხოვნა.

ელენე ფანჩ

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

რა რაოდენობის აუტისტური სპექტრის მოსწავლეა რეგისტრირებული სკოლებში, მათ შორის რამდენი არის მაღალფუნქციური.

პატივისცემით,

ელენე ფანჩვიძე

PublicInfo, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება.

ელენე ფანჩ

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ მიღებას

პატივისცემით,

ელენე ფანჩვიძე

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება

 

პატივისცემით,

 

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[1]www.emis.ge

 

Best regards,  

Education Management Information System LEPL

Panjikidze st. N1a, Tbilisi 0160, Georgia

Office: (+995) 32 2 200 220

www.emis.ge

 

References

Visible links
1. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...