საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საჯარო დაწესებულება

48 მოთხოვნა
პროფესიული განათლების სტატისტიკა 2012-2021
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2012-...
ქართველ სტუდენტთა საზღვარგარეთ გამგზავრების სტატისტიკა.
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს: საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზ...
მოგესალმებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
ინფორმაცია სტატუსშეჩერებული სტუდენტების შესახებ
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს: Საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზო...
შშმ სტუდენტების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
მარტოხელა მშობლებისთვის განკუთვნილი საშეღავათო პროგრამები
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: lana თარიღი: .

კატეგორიზაციის მოლოდინშია.

მოგესალმებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .

შეცდომა მიწოდებისას

This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
მოგესალმებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
მოგესალმებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:...
წიგნის ბაზარი საქართველოში ბოლო 5 წლის მანძილზე
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნატა თარიღი: .

შეცდომა მიწოდებისას

This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალის (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13) მეშვეობით...
მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)
საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .

წარმატებული

მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)
განათლება საჯარო დაწესებულებებში
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი ფოცხიშვილი თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)
მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)
მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:...
პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Kristine თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2017-2022 წლების განმავლობაში სახელწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების სტატისტიკა, შემდეგი...
მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია, რას შეადგენდა თბილისში არსებული საჯარო სკოლების 2021-2022 სასწავლო წლის ბიუჯეტი. აგრეთვე, რა თანხა იყო...
საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)
მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)
პროფესიულ სასწავლებლებში ჩაბარების სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: sofiko თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა შემდეგი კრიტ...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]ინფორმაციის თავისუფლება უწყებისთვის - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტი...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?