საჯარო დაწესებულება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

106 მოთხოვნა
სტუდენტების სტატისტიკა გამარჯობა. გიდასტურებთ წერილისა და ინფორმაციის მიღებას. მადლობას გიხდით გაწეული მომსახურებისათვის. პატივისცემით, სალომე ტაბატაძე

Attachment 689669.2.xlsx

განმარტება გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მომხმარებლის სალომე ტაბატაძე მიერ, თარიღით .
იგვიანებს.
სტატისტიკა გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   23/05/2024 *MES5240000562920* MES 5 24 0000562920 სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მელანო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
აუტისტური სპექტრის მოსწავლეების რაოდენობა სკოლებში მოგესალმებით, დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება   პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
განხილვაშია.
მანქანები გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   02/05/2024 *MES3240000503699* MES 3 24 0000503699 მოქალაქე ანა აბაშიძეს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
აუტისტური სპექტრის მოსწავლეების რაოდენობა სკოლებში მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ 2024 წლის 1 იანვრიდან სამინისტროს სახელწოდებაა: განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. გთხოვთ, წერილი წა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
განხილვაშია.
სტატისტიკა გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   15/05/2024 *MES8240000527788* MES 8 24 0000527788 სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მელანო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პროგრამული დაფინანსების ფარგლებში დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მიღწეული შედეგების შეფასების კომისიის დასკვნა. გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   24/04/2024 *MES3240000464350* MES 3 24 0000464350 მოქალაქე ლუკას ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის #2991...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლუკა თარიღი: .
წარმატებული
მასწავლებლების ანაზღაურების მთლიანი დანახარჯები გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   04/04/2024 *MES9240000397270* MES 9 24 0000397270 მოქალაქე მერი ქადაგიძეს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მერი ქადაგიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ  მიღება. *MES3230001750109* MES 3 23 0001750109 21/12/2023 მოქალაქე მირანდა თეთრაძეს ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #1824 ელ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES7230001750428* MES 7 23 0001750428 21/12/2023 მოქალაქე მირანდა თეთრაძეს ელ ფოსტა: [მოთხოვნის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
2013-2023 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომლებთან წაგებული სასამართლოები - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   *MES0230001756858* MES 0 23 0001756858 25/12/2023 მოქალაქე მირანდა თეთრაძეს ელ ფოსტა: [მოთხოვ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სტატუსშეჩერებული მოსწავლეების შესახებ გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES7230001758547* MES 7 23 0001758547 25/12/2023 მოქალაქე ქეთი მაჭავარიანს ელ ფოსტა: [მოთხოვნის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი მაჭავარიანი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები გეგზავნებათ ინფორმაცია,გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES4230001756861* MES 4 23 0001756861 25/12/2023 მოქალაქე თეკლა ადამიას ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #268...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა გეგზავნებათ ინფორმაცია,გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES2230001756869* MES 2 23 0001756869 25/12/2023 მოქალაქე ლანა როყვას ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #2598...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
"ასწავლე საქართველოსთვის" პროგრამის სტატისტიკა მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, თქვენს დამატებით შეკითხვებთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ პროგრამის  "ასწავლე საქართველოსთვის" ფარგლებში თქვენთვის   მო...

Attachment 2023 2024 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გაცემული სახელფასო დანამატები და პრემიები პოზიციების და წლების მიხედვით 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES7230001750437* MES 7 23 0001750437 21/12/2023 მოქალაქე ელენე ნოდიას ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #1732 ელ-ფოსტ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES1230001756859* MES 1 23 0001756859 25/12/2023 მოქალაქე ელენე ნოდიას ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #194...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პირველკლასელი მოსწავლეების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რამდენი ქართველი სტუდენტი სწავლობს საზღვარგარეთ სასწავლებლებში ქალბატონო მარიამ,   სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან ქვემდებარეობით გადმოგზავნილია თქვე...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საქართველოს სახელმწიმო უნივერსისტეტებში ბაკალავრიატის საფეხურზე ბოლო 12 წლის განმავლობაში ჩარიცხული და კურსდამთავრებული სტუდენტების რაოდენობა     პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო ოფისი: (+995) 32 2 200...

Attachment Copy of 2012 2022.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: საბა თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოში არსებული სკოლების ბაზა     პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო ოფისი: (+995) 32 2 200...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი სულამანიძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ინფორმაცია სტატუსშეჩერებული სტუდენტების შესახებ გეგზავნებათ წერილი , გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES3220000880413* MES 3 22 0000880413 08/08/2022 სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფრო...

Attachment 2019.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოში სკოლების განახლებაზე და გარემონტებაზე გახარჯული თანხების გადანაწილება This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირიანი თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
რომელ უნივერსიტეტში ჩაირიცხა ყველაზე მეტი ოქროსმედალოსანი 2022 წელს მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES1230000466591* MES 1 23 0000466591 28/04/2023 მოქალაქე ნათია ბაზაძეს ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #1579 ელ-ფოს...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: natia თარიღი: .
წარმატებული
სტატისტიკა საჯარო სკოლებში ოქროს მედალოსანი მოსწავლეების შესახებ This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Mariam Lazaria თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?