საჯარო დაწესებულება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

96 მოთხოვნა
რამდენი ქართველი სტუდენტი სწავლობს საზღვარგარეთ სასწავლებლებში ქალბატონო მარიამ,   სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან ქვემდებარეობით გადმოგზავნილია თქვე...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .
განხილვაშია.
საქართველოს სახელმწიმო უნივერსისტეტებში ბაკალავრიატის საფეხურზე ბოლო 12 წლის განმავლობაში ჩარიცხული და კურსდამთავრებული სტუდენტების რაოდენობა     პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო ოფისი: (+995) 32 2 200...

Attachment Copy of 2012 2022.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: საბა თარიღი: .
წარმატებული
სტატუსშეჩერებული მოსწავლეების შესახებ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა) იმ ადმინისტრა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი მაჭავარიანი თარიღი: .
უარყოფილია.
საქართველოში არსებული სკოლების ბაზა     პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო ოფისი: (+995) 32 2 200...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი სულამანიძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ინფორმაცია სტატუსშეჩერებული სტუდენტების შესახებ გეგზავნებათ წერილი , გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES3220000880413* MES 3 22 0000880413 08/08/2022 სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფრო...

Attachment 2019.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოში სკოლების განახლებაზე და გარემონტებაზე გახარჯული თანხების გადანაწილება This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირიანი თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
რომელ უნივერსიტეტში ჩაირიცხა ყველაზე მეტი ოქროსმედალოსანი 2022 წელს მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES1230000466591* MES 1 23 0000466591 28/04/2023 მოქალაქე ნათია ბაზაძეს ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #1579 ელ-ფოს...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: natia თარიღი: .
წარმატებული
სტატისტიკა საჯარო სკოლებში ოქროს მედალოსანი მოსწავლეების შესახებ This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Mariam Lazaria თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ბულინგის შემთხვევები სკოლებში - სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES9220001572979* MES 9 22 0001572979 08/12/2022 მოქალაქე თათია ნაზარაშვილს ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #1184 ელ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თათია ნაზარაშვილი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საქართველოს საჯარო სკოლებში ფსიქოლოგთა რაოდენობა, საშუალო აკადემიური მოსწრება და შინაგანაწესის დარღვევების რაოდენობა მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES6230000648350* MES 6 23 0000648350 06/06/2023 მოქალაქე ანის ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #2682 ელ-ფოსტა] ქალბ...

Attachment 11.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ევროპაში სწავლის/ტრენინგების დაფინანსებული პროგრამები 30 წლამდე დევნილობის სტატუსის მქონე ახალგაზრდებისთვის მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Vano თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ფსიქოლოგთა რაოდენობა კერძო სკოლებში თბილისში მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES9230000685424* MES 9 23 0000685424 13/06/2023 სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსს ბატ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: sopo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ფსიქოლოგთა რაოდენობა საჯარო სკოლებში მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES8230000661249* MES 8 23 0000661249 08/06/2023 მოქალაქე ლიზი ქურდაძე ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #2692 ელ-ფოსტ...

Attachment ..xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: lizi თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ფსიქოლოგთა რაოდენობა სახელმწიფო უნივერიტეტებში     პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო ოფისი: (+995) 32 2 200...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: lizi თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები მოგესალმებით, შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს ველოდები. გთხოვთ, დამიდასტუროთ, რომ მიიღეთ და კნონით განსაზ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა გამარჯობა, გთხოვთ, მაცნობოთ, როდის მომაწვდით მოთხოვნილ ინფორმაციას? პატივისცემით, ლანა როყვა
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მომხმარებლის ლანა მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
1+4 საგანმანათლებლო პროგრამა გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES4230000485881* MES 4 23 0000485881 02/05/2023 სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და კვლავ ველოდები თქვენგან მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთოხვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ფსიქოლოგთა რაოდენობა თბილისის საჯარო სკოლებში, დედაქალაქში არსებული სკოლების მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES9230000456662* MES 9 23 0000456662 26/04/2023 მოქალაქე ლიზი ქურდაძე ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #1499 ელ-ფოსტ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: lizi თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა გამარჯობა, მივიღე მეილი, დიდი მადლობა! პატივისცემით, ელენე ფანჩვიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
წარმატებული
2013-2023 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომლებთან წაგებული სასამართლოები - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია, განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება რომელიც 11 აპრილს დავარეგისტრირე. კანონით გათვალისწინებული 10 სამუშა...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ გეგზავნებათ წერილი,გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES6230000442132* MES 6 23 0000442132 21/04/2023 მოქალაქე ელენე ნოდიას ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #1944 ელ-...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES9230000437762* MES 9 23 0000437762 21/04/2023 მოქალაქე მირანდა თეთრაძეს ელ ფოსტა: [მოთხოვნის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით მირანდა, როგორც უკვე გაცნობეთ, თქვენი წერილი ქვემდებარეობით გადაეგზავნა სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას, საიდანაც თქ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გაცემული სახელფასო დანამატები და პრემიები პოზიციების და წლების მიხედვით 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES3230000422528* MES 3 23 0000422528 18/04/2023 მოქალაქე ელენე ნოდიას ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #1732 ელ-ფოსტ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?