საჯარო დაწესებულება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

29 მოთხოვნა
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოში უძრავი ქონების შესყიდვის სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების Info საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. გიდასტურებთ წერილის მიღებას. პატივისცემით, თორნიკე ჩიხლაძე...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: თორნიკე ჩიხლაძე თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ მოგესალმებით ქალბატონო მარი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი თქვენი განცხადების (საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციის №01...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით ქალბატონო მირანდა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი თქვენი №01/2675 მომართვის პასუხად გიგზავნით წერილს # 2316. გთხოვთ...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რუსეთის მოქალაქეების რეგისტრირებული უძრავი ქონება და მოთხოვნები მოქალაქეობაზე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: ნასტასია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განტავისუფლებული პატიმრების რეინტეგრაცია მოგესალმებით ბატონო ვიქტორ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი თქვენი განცხადების (საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციის №01/...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რუსეთის მოქალაქეების შემოსვლა საქართველოში ბატონო ოთარ, თქვენი ელექტრონული წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ წერილში დასმული საკითხი (მონაცემები ფიზიკური პირების მიერ საზღვრის კვეთის თაობაზე) სცილ...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ოთარი ცუხიშვილი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
უმცირესობის უფლებების დაცვის მიზნით მიღებული კანონები გთხოვთ, მითხრათ რა ეტაპზეა ჩემი განაცხადის (ნომრით N01/31294, 18.10.2022.) დამუშავების პროცესი, რადგან საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-4...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: მილანა თარიღი: .
განხილვაშია.
რუსეთის მოქალაქეების ბინადრობის უფლება საქართველოში მოგესალმებით ბატონო ოთარ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი თქვენი მომართვის (საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციის №01/2529...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ოთარი ცუხიშვილი თარიღი: .
წარმატებული
პატიმრების ჯანდაცვა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინფორმაცია საპატიმროებიდან მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დროზე ადრე განთავისუფლებული პატიმრები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოდან იმიგრირებული ქართველები მოგესალმებით, 
 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: Salome თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კიბერდანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოში კიბერდანაშაულის რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით 2018-2022 წლებში. რამდენი პროცენტით იმატა კი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: ფიქრია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
იუსტიციის სამინისტროსგან საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით, ქალბატონო მირანდა, გიგზავნით დოკუმენტაციას PDF ფორმატში. პატივისცემით, სალომე რთველაძე ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი) საჯარო ინფორმაც...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქალთა და მამაკაცთა სასჯელაღსრულების სისტემებში პაემნის უფლებით სარგებლობის სტატისტიკა გიდასტურებთ შეტყობინების მიღება. მადლობა, მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, მილანა ხუბუა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: მილანა თარიღი: .
წარმატებული
ქალთა და მამაკაცთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო აქტივობების ჩამონათვალი უწყების მიერ გამოგზავნილი ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია ამ განცხადების მიმოწერების ბმულში : https://askgov.ge/ka/request/kalta_da_mamakacta_sasjelagsr...
მოთხოვნის მიმღები: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: მილანა. გაეცანით მილანა-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
რუსეთის მოქალაქეების რეგისტრირებული ქონება საქართველოში მოგესალმებით, თქვენი განცხადება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში მიღებულია რეგისტრაციაში ნომრით N01/25294, 22.08.2022. პატივისცემით, საქართველოს...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ოთარი ცუხიშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რუსეთის მოქალაქეების დარეგისტრირებული ბიზნესები საქართველოში მოგესალმებით, საქართველოს იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: ოთარი ცუხიშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ - იუსტიციის სამინისტრო მოგესალმებით,   იმისათვის, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში  რეგისტრაციაში მივიღოთ  თქვენი მოთხოვნა გთხოვთ გამოაგზავნოთ   განცხადების ფორმით...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
უარყოფილია.
რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას. მონაწილეობას ვიღებთ კონკურსში, რისთვისაც გვესაჭიროება გავაკეთოთ მონაცემების ცხრილი. ცხრილის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Meri თარიღი: .
განხილვაშია.
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Mariam თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Mariam თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ლტოლვილის სტატუსის, მოქალაქეობისა და ბინადრობის ნებართვების გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაც...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?