მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ჯამში რამდენი ჩინური ბიზნეს სუბიექტია რეგისტრირებული საქართველოში?
(სრულად ჩინური, ან ჩინური კაპიტალის მონაწილეობით)

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით და ჩემთან მიმოწერა იქონიოთ ელექტრონულად.

პატივისცემით,

ნინო

eka durglishvili, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

6 თანდართული დოკუმენტი

     ქალბატონო ნინო,

    თქვენი მომართვის პასუხად, გიგზავნით ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას
საქართველოში ჩინური კაპიტალის მონაწილეობით რეგისტრირებული ორგანიზაციების
საიდენტიფიკაციო მონაცემების შესახებ.

 

 

პატივისცემით,

 

 

 

[1][IMG] ეკატერინე დურგლიშვილი  
მთავარი სპეციალისტი  
ბიზნეს რეგისტრის სამმართველო  
ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტი  
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი  
ცოტნე დადიანის ქ. 30  
თბილისი, 0180  
2 36 72 10 (214) 591 41 46 13 2 36 72 13

 

 

References

Visible links
1. http://www.geostat.ge/