გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევისთვის დაჯარიმებული საწარმოები

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის საფუძველზე 2023-2024 წლებში დაჯარიმებული კერძო საწარმოებისა და ქარხნების ჩამონათვალი, წლებისა და ჯარიმის ოდენობის/საფუძვლის მიხედვით.

პატივისცემით,

ია ბაკურაძე

info, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

მოგესალმებით , გიდასტურებთ მიღებას ,რეგისტრაციის ნომერია 39516

ციტატირებული სექციების ჩვენება

info, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

2 თანდართული დოკუმენტი

ზედამხედველობის დეპარტამენტიოს წერილი, გთხოვთ დაგვიდასტუროტ მიღება

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ DES 8 24 00044626 წერილის და თანდართული ფაილის მიღებას.

პატივისცემით,

ია ბაკურაძე