საჯარო დაწესებულება

ვანის მუნიციპალიტეტის მერია

15 მოთხოვნა
ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ ორშ, 15 მაი. 2023, 18:05-ში მირანდა თეთრაძე-მა <[1][მოთხოვნის #1868 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ვადა გავიდა და...
საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ვანის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები დაგვიდასტურედ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 64-642313939 თარიღი: 19/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
განხილვაშია.
ვანის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები გეგზავნებათ საჯარო ინფორმაციის პასუხი. გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 64-642312831 თარიღი: 08/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნ...
საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ვანის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება. წერილის ნომერი: 64-642312315 თარიღი: 03/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი...
საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ვანის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია წერილის ნომერი: 64-642312140 თარიღი: 01/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩა...

Attachment 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ვანის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო წერილის ნომერი: 64-642312165 თარიღი: 01/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩა...
საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ვანის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა გთხოვთ დაგვიდასტუროდ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 64-642312166 თარიღი: 01/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო,...
საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ვანის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება. ორშ, 24 აპრ. 2023, 10:00-ში Vanis Meria-მა <[1][ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ელ-ფოსტა]> დაწერა: გეგზავნებათ რ...

Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ვანის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ გიდასტურებთ წერილის მიღებას და გეგზავნებათ რეგისტრაციის ნომერი ხუთ, 4 მაი. 2023, 19:17-ში ელენე ნოდია-მა <[1][მოთხოვნის #2533 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მო...
საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
იგვიანებს.
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ორშ, 24 აპრ. 2023, 14:07-ში Vanis Meria-მა <[1][ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ელ-ფოსტა]> დაწერა: გეგზა...

Attachment 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ვანის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ გამარჯობა, გიგზავნით წერილის პასუხს,გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება. წერილის ნომერი: 64-642312314 თარიღი: 03/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომ...
საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი გთხოვთ დაგვიდასტუროს წერილის მიღება წერილის ნომერი: 64-642312138 თარიღი: 01/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართველო, ქალა...
საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ვანის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 გეგზავნებათ რეგისტრაციის ნომერი კვი, 23 აპრ. 2023, 19:05-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #2274 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, ვანის მუნიციპალურ მერიაშ...
საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ვანის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები გთხოვთ მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი. მადლობა წინასწარ პატივისცემით, ანა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ვანის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ   გაცემული სამშენებლო ნებართვები ოთხ, 12 აპრ. 2023, 21:00-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #1665 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?