საჯარო დაწესებულება

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

20 მოთხოვნა
სსიპები და ააიპები მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...
საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია https://docs.google.com/spreadsheets/d/10K9NTIe0f1uKtuB5qInMTgcRKEID0MgE/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true

Attachment 2018.xlsx Attachment 2019.xlsx Attachment 2020.xlsx

This request has 4 xlsx attachments

მოთხოვნის მიმღები: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
შპს "ეტალონის" მიერ 2019-2022 წლებში ჩატარებული სასმელი წყლის ვარგისიანობის კვლევების შედეგები [1][IMG][2] წყლის შემოწმება.rar მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით, ...
საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნასტასია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...

Attachment 1.xlsx Attachment 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...
საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...
საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თელავის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...

Attachment 2018 2023.xlsx Attachment 2018 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თელავის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მოგესალმებით, არ არის ფაილში ინფორმაცია მიღებული თანამშრომლების რაოდენობების შესახებ, ასევე ვითხოვ ინფორმაციას 2010-2023 წლების შესახებ და მაწვდით 20...

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...

Attachment 1.xls.xlsx

საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია არ წარმოადგენს შიდაუწყებრივი ხასიათის დოკუმენტაციას და შესაბამისად იგი საჯაროა. შესყ...
საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თელავის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, თელავის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით,  გიგზავნით რეგისტრაციის ნომერს.  პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინისტრაციული სამსახური ნომერი: 19/262310099-26 თ...
საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სოციალური დახმარების პროგრამების სტატისტიკა მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
დასაქმების დეპარტამენტი, დაკავებული და თავისუფალი ადგილების შესახებ მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...
საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლალი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზაციული სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...

Attachment .xlsx Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიტა თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?