საჯარო დაწესებულება

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

3 მოთხოვნა
დასაქმების დეპარტამენტი, დაკავებული და თავისუფალი ადგილების შესახებ მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...
პასუხის გამომგზავნი: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლალი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზაციული სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...
პასუხის გამომგზავნი: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიტა თარიღი: .
წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია მოგესალმებით, დამატებით გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინ...
პასუხის გამომგზავნი: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?