დმანისის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტები:

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:დმანისის მუნიციპალიტეტეში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული და სოფლის პროგრამები, ბოლო 3 წლის განმავლობაში.

პატივისცემით,

ეკა მურადაშვილი

დმანისის მუნიციპალიტეტი, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

2 თანდართული დოკუმენტი