ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის საკასო შესრულება

წარმატებული მოთხოვნა.

მარიამ პერტაია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი. მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანი პროგრამული ბიუჯეტის გეგმასთან ერთად (პროგრამებად და ქვეპროგრამებად ჩაშლილი) მოცემული იყოს საბოლოო შედეგებიც ანუ დაგეგმილ და მიღებულ შედეგს შორის არსებული განსხვავება, ბიუჯეტის საკასო შესრულება შეფასების ინდიკატორებთან ერთად.

პატივისცემით,

მარიამ პერტაია

ზუგდიდის საკრებულო, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

10 თანდართული დოკუმენტი

გამარჯობა,

გეგზავნებათ თქვენი 2024 წლის 21 ივნისის წერილის პასუხი.
გთხოვთ დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება
დანართი: "11"ფაილი
პატივისცემით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
                      
ქ.ზუგდიდი, ზვ.გამსახურდის გამზ. № 45
ტელ: (0415) 25-57-17
[1][ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
www.[2]zugdidi.mun.gov.ge

References

Visible links
1. mailto:[ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
2. http://zugdidi.mun.gov.ge/

ზუგდიდის საკრებულო, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

10 თანდართული დოკუმენტი

გამარჯობა,

გეგზავნებათ თქვენი 2024 წლის 21 ივნისის წერილის პასუხი.
გთხოვთ დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება
დანართი: "11"ფაილი
პატივისცემით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
                      
ქ.ზუგდიდი, ზვ.გამსახურდის გამზ. № 45
ტელ: (0415) 25-57-17
[1][ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
www.[2]zugdidi.mun.gov.ge

References

Visible links
1. mailto:[ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
2. http://zugdidi.mun.gov.ge/

მარიამ პერტაია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ზუგდიდის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას.

პატივისცემით,

მარიამ პერტაია