საჯარო დაწესებულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია

2 მოთხოვნა
ორგანიზაციული სტრუქტურის სამსახურების დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ. მოგესალმებით, საჯარო ინფორმაციის მისაღებად საჭიროა განცხადება გამოაგზავნოთ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე. საჭიროა მიუთითოთ განმცხადებელმა,...
პასუხის გამომგზავნი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
ორგანიზაციული სტრუქტურის სამსახურებისა და ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია. მოგესალმებით, საჯარო ინფორმაციის მისაღებად საჭიროა განცხადება გამოაგზავნოთ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე. საჭიროა მიუთითოთ განმცხადებელმა, ს...
პასუხის გამომგზავნი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლია გოგნელაშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?