მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 2)

მოიძებნა 1256 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

საახალწლო განათებებზე დახარჯული თანხა თქვენი 2022 წლის 19 დეკემბრის N19/01223533279-01 განცხადების პასუხად, შპს "თბილსერვის ჯგუფიდან" მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, გაცნობებთ, რომ ქალაქ...
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თათია თარიღი: .
წარმატებული
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სააღრიცხვო ბარათები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ავტორი: დეა გიგაური თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
გაცემული კრედიტების რაოდენობა საქართველოში მოგესალმებით, გთხოვთ თანდართული ფაილებით იხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის პასუხი თქვენს წერილზე დანართთან ერთად. პატივისცემით, საქართველოს ეროვნუ...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს ეროვნული ბანკი მოთხოვნის ავტორი: ლიზი ჩანგელია თარიღი: .
წარმატებული
ტურისტების რაოდენობა 2020-2022 წლებში წერილის ნომერი: 102-1022301819 თარიღი: 18/01/2023 ადრესატი: ლიზი ბუკია პირადი ნომერი: 01027085431 მისამართი: ინგოროყვას ქ. 25 მოქალაქე ლიზი ბუკიას...
პასუხის გამომგზავნი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
დაკავებული და თავისუფალ პოზიციები მერიაში მოგესალმებით,  გთხოვთ, განაცხადზე მოახდინოთ განმცხადებლის გვარის აღნიშვნა და დანართად პრადობის მოწმობის ასლის გადმოგზავნა, რათა შესაძლებლი იყოს წარმო...
პასუხის გამომგზავნი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .
უარყოფილია.
ბოლო სამი წლის გაწეული ხარჯები ცხოველებისთვის მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო ავტორი: elene თარიღი: .
იგვიანებს.
პიროტექნიკით დაზიანებულთა სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ ავტორი: თორნიკე თარიღი: .
იგვიანებს.
ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბათუმში ტურისტების რაოდენობა მოგესალმებით, გიგზავნით დეპარტამენტში მიმდინარე წლის 11.01.2023 წ. შემოსული, თქვენი წერილის პასუხს, გთხოვთ მიღება დამიდასტუროთ. ლალი ახვლედიანი ა...
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
წარმატებული
სამსახურების პოზიციებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: სოფო თარიღი: .
იგვიანებს.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზაციული სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...
პასუხის გამომგზავნი: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიტა თარიღი: .
წარმატებული
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სააღრიცხვო ბარათები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ავტორი: დეა გიგაური თარიღი: .
იგვიანებს.
დასაქმების დეპარტამენტი, დაკავებული და თავისუფალი ადგილების შესახებ მოგესალმებით,  გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან.  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ა...
პასუხის გამომგზავნი: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლალი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სუიციდის მცდელობა წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
განხილვაშია.
დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ ინფორმაცია მოგესალმებით გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ, თუ რა ინფორმაციას ითხოვთ. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან:...
პასუხის გამომგზავნი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
უარყოფილია.
ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ორგანიზებული სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია მოგესალმებით, გიგზავნით წერილზე პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საი...
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანანო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ ინფორმაცია მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: გიორგი თარიღი: .
იგვიანებს.
პიროტექნიკით გარდაცვლილი ცხოველები Message generated from [მოთხოვნის #1282 ელ-ფოსტა] source. Sender Action Required Messages suspended Message Failure Delivery Notice. User: [მოთხოვ...
პასუხის გამომგზავნი: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
განხილვაშია.
ტურიზმის განვითარება  მოგესალმებით, გიგზავნით წერილის პასუხს. გთხოვთ  მიღება დამიდასტუროთ. ლალი ახვლედიანი ადმინისტრაციული სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალ...
პასუხის გამომგზავნი: აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Nutsa Chaduneli თარიღი: .
განხილვაშია.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ შპს რეგისტრაციის სტატისტიკა 2020-2022 წლებში     From: Mariam Tigishvili Sent: Tuesday, January 3, 2023 10:49 AM To: 'foi+request-1324-' <[ელ-ფოსტა]> Subject: პასუხი : ინფორმაციის გამოთხოვა...
პასუხის გამომგზავნი: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ორგანიზაციის სტრუქტურაში არსებული პოზიციები. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: მარიამ ლაზარიაშვილი <[მოთხოვნის #1325 ელ-ფოსტა]> Sent: Saturday, De...
პასუხის გამომგზავნი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ლაზარიაშვილი თარიღი: .
წარმატებული
ქალზე ძალადობის მიზეზით დაკავებულ პირთა სტატისტიკა განცხადების ნომერი: 19/242236425-24 განცხადების თარიღი: 30.12.2022 10:33 პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ═════════════════════════...
პასუხის გამომგზავნი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლიზი ჩანგელია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შვილების მხრიდან მშობელთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის შესახებ 2018-2021 წლებში გიგზავნით წერილს 1000318 5 22 00712604 29/12/2022 ქალბატონ ნინო შველიძეს, ელ.ფოსტა:[მოთხოვნის #1294 ელ-ფოსტა] ტელ:577399417 ქალბატონო ნინო, სსიპ სახ...
ნაწილობრივ წარმატებული
დაკავებული და თავისუფალი პოზიციები. მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ზურაბ ქავთარაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინფორმაცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ. -- გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია   Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24 E-mail:...
პასუხის გამომგზავნი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამ პერტაია თარიღი: .
წარმატებული
სამსახურის დეპარტამენტი განცხადებას არ ახლავს ხელმოწერა და პირადობის მოწმობის ასლი. გთხოვთ, გამოგზავნოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მიცემა მსვლელობა. მცხეთის მუნიციპალიტეტის...
პასუხის გამომგზავნი: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამი კიბილოვი თარიღი: .
უარყოფილია.

გამოიწერე ეს მოთხოვნები