საჯარო დაწესებულება

სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

10 მოთხოვნა
სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. სა...
პასუხი არ მოსულა
სახელმწიფოს ზრუნვიდან გასული ახალგაზრდების საკვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა მოგესალმებით სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დღის ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხის...
პასუხი არ მოსულა
სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული 18-21 წლამდე ახალგაზრდების საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხის...
პასუხი არ მოსულა
სოციალური დახმარების პროგრამების სტატისტიკა გიდასტურებთ მიღებას ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ლიზი <[მოთხოვნის #1582 ელ-ფოსტა]> Sent: Frida...
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში ბავშვთა გაშვილების შემთხვევები გიგზავნით წერილს 1000318 4 22 00626069 08/12/2022 ქალბატონ ლიზა ხაზალიას ელ. ფოსტა: [ელ-ფოსტა] ტელ:551701111 ქალბატონო ლიზა, სსიპ სახელმწიფო ზრუნვის...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: lizaa khaz თარიღი: .
წარმატებული
საქათველოს ბავშვთა თავშესაფარში არსებული ბავშვების რაოდენობა 2020 წლიდან დღემდე გიგზავნით წერილს 1000318 9 22 00625650 07/12/2022 ქალბატონ ელენეს ელ. ფოსტა: [ელ-ფოსტა] ტელ:557232956 ქალბატონო ელენე, სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტ...

Attachment 2020 2022 Copy.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ელენე თარიღი: .
წარმატებული
შვილების მხრიდან მშობელთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის შესახებ 2018-2021 წლებში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში გაშვილებულ ბავშვთა სტატისტიკა 2011 - 2021 წლებში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო ავტორი: liza khazalia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში შვილად აყვანის შემთხვევათა სტატისტიკა 2012-2021 წლებში გამარჯობა, გთხოვთ, დაუყონებლივ გამომიგზავნოთ ჩემ მიერ 05.09.2022-ში გამოგზავნილი განცხადების შესაბამისად გამოთხოვილი ინფორმაცია. საქართველოს ზოგადი...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო ავტორი: მილანა თარიღი: .
გამოტანილია განმცხადებლის მიერ.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?