ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

საჯარო დაწესებულება

8 მოთხოვნა
ავარიული შენობების სტატისტიკა თბილისში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Jubo თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, თბილისის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექ...
თბილისში საჯარო ტრანსპორტზე გაწეული ხარჯები
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Lika Lomtadze თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ მონაცემები თბილისში მოქალაქეთა რაოდენობაზე, რომლებიც სისტემატურად, ყოველდღიურად იყენებენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, როგო...
ველო, როგორც ტრანსპორტი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციუ...
ავარიული შენობების რაოდენობა და მათი რეაბილიტაცია
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ani თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

15 თებერვალი, 2022 ქალაქ ბათუმის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა (საჯარო ინფორმაციის მიღების თხოვნით)...
ინფორმაცია ქალაქში რეგისტრირებულ კორპუსის მიშენებებზე
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Lika Lomtadze თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

15 თებერვალი, 2022 ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა (საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით...
ინფორმაცი ქალაქში რეგისტრირებულ ცხოველებზე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Sopio Gogsadze თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, 2021 წლის 24 ნოემბერს ქალაქ თბილისში ცხოველებთან დაკავშირებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისგან გამოვი...
აუტიზმის ქვეპროგრამა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის (თავი III, ინფორმაციის თავისუფლება) შესაბამისად, კანონით დადგენილ ვადებში, გთხოვთ, მომაწოდო...
18 ნოემბერი 2021წ. ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა (საჯარო ინფორმაციის მიღები...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?