საჯარო დაწესებულება

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

48 მოთხოვნა
ქალაქ თბილისში ქუჩაში მცხოვრები ძაღლების რიცხვი ბოლო მონაცემებით (2024 წ.) მოგესალმებით. გიგზავნით თქვენი წერილის პასუხად. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. -- თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გიგა თარიღი: .
წარმატებული
საახალწლო მორთულობის ბიუჯეტი 2023 წელს მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნატალი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქ. თბილისში 2006-2023 წლებში გაცემული სამშენებლო ნებართვები მოგესალმებით,  გთხოვთ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე და სთხოვოთ დაგაკავშირონ არქიტექტურის სამსახურთან. პატივისცემით,  ═══════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: დავით სიჭინავა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რატომ გახდა საჭირო ტაქსების ბას ლაინებში დაშვება 2023 წლი9 ივნისის N 19/01231602848-01 განცხადების პასუხად, გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხლის...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თევდორე ყარაგვეზაშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამსახურამდე მგზავრობის საშუალო დრო თქვენი 2023 წლის 9 ივნისის N19/01231602817-01 განცხადების პასუხად, გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-8...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თევდორე ყარაგვეზაშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები თქვენი 2023 წლის 24 აპრილის N19/01231143892-01 განცხადების პასუხად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურიდან მოწოდე...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები თქვენი 2023 წლის  19/01231032298-01 წერილის პასუხად  ა(ა)იპ" თბილისის ზოოლოგიური პარკი"  გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას. პატივისცემით, პაატა ბედიაშვ...

Attachment 3 giz.xlsx Attachment .xlsx Attachment .xlsx

This request has 6 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თბილისის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია თქვენი 2023 წლის 24 აპრილის N19/01231143929-01 განცხადების პასუხად, გიგზავნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 ივნისის N1-404 ბრძანე...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თბილისის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები თქვენი 2023 წლის 24 აპრილის N19/01231143897-01 განცხადების პასუხად, გაცნობებთ, რომ მოთხოვნილი ინფორმაცია გამოთხოვილია შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პროტალზე "შენი იდეა ქალაქის მერს" შემოსული განცხადებები თქვენი 2023 წლის 19 მაისის N19/01231393196-01 განცხადების პასუხად, გიგზავნით ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას:  ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) თ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქ. თბილისში შენობების სიმჭიდროვე და მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თბილისში, რეკრეაციული ზონებისთვის ( პარკები, სკვერები, ბაღები) დახარჯული თანხა 2021-2022 წლებში თქვენი 2023 წლის 13 აპრილის N19/01231032308-01 განცხადების პასუხად, გიგზავნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონული გამგეობებიდან მოწოდებულ ინფორმა...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: elene თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თბილისის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით,      2023 წლის 21 აპრილის N19/01231111157-01 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ ინფორმაცია გამოთხოვილია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა ქალბატონო ელენე, თქვენი 2023 წლის 01 მაისის N19/01231211232-01 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიულ საქალა...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ 2023 წლის 24 აპრილის N19/01231143941-01 განცხადების პასუხად დამატებით გიგზავნით ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობის მიერ მოწოდებუ...

Attachment 2013 2023.xlsx Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
თბილისის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო 2023 წლის 24 აპრილის N19/01231143910-01 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონული გამგეობის მიერ განხორციელებულ პროე...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურიდან მოწოდებული ინფორმაცია გეცნობათ 2023 წლის 12...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თბილისის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მოგესალმებით, თბილისის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თბილისის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მოგესალმებით, თბილისის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თბილისის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალმებით, თბილისის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ად...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2022-2023 პარკირების ჯარიმების სრული რაოდენობა. მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნიკა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ავარიული შენობა-ნაგებობების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 7 თებერვალს მოვითხოვე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?