ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

საჯარო დაწესებულება

18 მოთხოვნა
მოგესალმებით,  თქვენი განცხადება გადაიგზავნა კომპეტენციის ფარგლებში განსახილველად. გიგზავნით აღნიშნულის დამადასტურებელ წერილს.  პატივისცემით,  ═...
ძაღლების მიერ ადამიანებზე თავდასხმის სტატისტიკა თბილისში
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თორნიკე თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით,  თქვენი განცხადება გადაიგზავნა კომპეტენციის ფარგლებში განსახილველად. გიგზავნით აღნიშნულის დამადასტურებელ წერილს.  პატივისცემით,  ═...
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
ავარიული შენობების რეაბილიტაცია
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინი თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
თბილისში მწვანე საფარის ფართობის სტატისტიკა 2017-2021 წლებში
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Giorgi თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით,     2022 წლის 10 ოქტომბრის N19/01222833276-01 წერილის პასუხად, გიგზავნით მოძიებულ ინფორმაციას და გაცნობებთ, რომ ინფორმაცია გამოთხოვნილ...
მოგესალმებით,    თქვენი 2022 წლის 8 სექტემბრის N19/01222512782-01 წერილის პასუხად, გიგზავნით დანართს. გთხოვთ იხილოთ. პატივისცემით, ილია გელაშვილ...
თბილისში ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანების კოეფიციენტის სტატისტიკა 2017-2021 წლებში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Giorgi თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია ქალაქ თბილისში ერთ...
თქვენი წერილი არ ფიქსირდება არც ელექტრონულ ფოსტაზე. გთხოვთ, გამოგვივზაგვნოთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით წერილი, რომ დავარეგისტრიროთ და შევძლოთ რეაგი...
ნაგავსაყრელების სტატისტიკა თბილისში
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .

წარმატებული

ქალბატონო მირანდა,  თქვენ მიერ გამოგზავნილ ვებ-გვერდზე გადასვლისას ითხოვს თქვენს თანხმობას, რათა ფაილი ვიხილოთ. აღნიშნული თანხმობის შესახებ თხოვნა გ...
ავარიული შენობების სტატისტიკა თბილისში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Jubo თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, თბილისის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექ...
თბილისში საჯარო ტრანსპორტზე გაწეული ხარჯები
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Lika Lomtadze თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ მონაცემები თბილისში მოქალაქეთა რაოდენობაზე, რომლებიც სისტემატურად, ყოველდღიურად იყენებენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, როგო...
ველო, როგორც ტრანსპორტი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციუ...
ავარიული შენობების რაოდენობა და მათი რეაბილიტაცია
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ani თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

15 თებერვალი, 2022 ქალაქ ბათუმის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა (საჯარო ინფორმაციის მიღების თხოვნით)...
ინფორმაცია ქალაქში რეგისტრირებულ კორპუსის მიშენებებზე
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Lika Lomtadze თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

15 თებერვალი, 2022 ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა (საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით...
ინფორმაცი ქალაქში რეგისტრირებულ ცხოველებზე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Sopio Gogsadze თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, 2021 წლის 24 ნოემბერს ქალაქ თბილისში ცხოველებთან დაკავშირებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისგან გამოვი...
აუტიზმის ქვეპროგრამა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის (თავი III, ინფორმაციის თავისუფლება) შესაბამისად, კანონით დადგენილ ვადებში, გთხოვთ, მომაწოდო...
18 ნოემბერი 2021წ. ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა (საჯარო ინფორმაციის მიღები...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?