მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 4)

მოიძებნა 2874 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://drive.google.com/drive/folders/1zg553z5d36v8bVAZNXOccGScIHS3OQe_?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YTEvYVzq8A1UTm_EVEWhsbiV07xLtrcZ/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true

Attachment 2012 2021.xlsx

მოთხოვნის მიმღები: ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l1BZuoBYDcPFkPpV60Vefas-0_r_TZBq/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4Ft80sI_0nI8LHaqpNirzFye9yhGyGR/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://drive.google.com/drive/folders/1XL1eG2DJVXP4Kvnbimfu9zDp0_F9sCOD?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VUs_-VLRQx0DYZ2WAb94CaClD-q9w28r/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია https://docs.google.com/spreadsheets/d/10K9NTIe0f1uKtuB5qInMTgcRKEID0MgE/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true

Attachment 2018.xlsx Attachment 2019.xlsx Attachment 2020.xlsx

This request has 4 xlsx attachments

მოთხოვნის მიმღები: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nYnwKsXAYg8tHBrZG6jw3t7l7vbswuKm/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GhYQI4WcMeMaUIFMB_FywI12g-OvZDUP/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rN37R768KNTBjYeB5ASPAfq1uJbECBbX/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო https://drive.google.com/drive/folders/19P_2HDKWq0RUgp9fmuXpAAkaq0NEMS7o?usp=sharing

Attachment 2022.xlsx Attachment 2021.xlsx Attachment 2018.xlsx

This request has 7 xlsx attachments

მოთხოვნის მიმღები: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო https://drive.google.com/file/d/1JAzmQZ4EusHpGXBJjlvEnSjxQdwvlNv1/view?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
მოთხოვნის მიმღები: ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/18jwMF_DXTh8-T-nDuxYLbdT76hK4ZF0c/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CsXcQ0AVTa_EvMOMCtLi_6qQXuKKBktv/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
გამარჯოა, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია ბოლო 3 წლის განმავლობაში ალკოჰოლური და ნარკოტიკული თრობის ქვეშ ჩადენილი დანაშაულთა სტატისტიკასთან დაკავშირებით საქართველოს მასშტაბით წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთევან ავლოხაშვილი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uFAocD41pUgzwtNHjGRmv7QTgzNKxCTE/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://drive.google.com/drive/folders/1j9lo9li6uQBa0v2yCi7btMLEWlMp2Gjc?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 https://drive.google.com/drive/folders/15XlmtSgYf75Ba4fVJb_twJl540O4cFyc?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://drive.google.com/drive/folders/1sMeSErmmuvEOCo7a7DX2LhFEGDYCAaUN?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://drive.google.com/file/d/13bvSCqtax_c2pc0AKEk8NkdBUmUbFbIy/view?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://drive.google.com/drive/folders/14_8xQiw89b9ar9J7Zs2uJjTd1KRepaWn?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://drive.google.com/drive/folders/1J_tIN0ECQVm3W5K1K7ehS3YbRgI-SrBN?usp=drive_link
მოთხოვნის მიმღები: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მიუსაფარი ცხოველები მოგესალმებით. გიგზავნით თქვენი წერილის პასუხად. გთხოვთ მიღება დამიდასტუროდ. -- თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო T...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ქეთევან ნიკოლეიშვილი თარიღი: .
წარმატებული
ღვინის გაყიდვები საქართველოში მოგესალმებით,   გიგზავნით თქვენი 10 იანვრის წერილის პასუხს (იხ. დანართი)   გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება.       პატივისცემით,     ს...
საჯარო დაწესებულება: ღვინის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ელენე თარიღი: .
წარმატებული

გამოიწერე ეს მოთხოვნები