მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 4)

მოიძებნა 2736 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების telavimunicipality counsil საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ რეგისტრირებული ბიზნესი შიდა ქართლში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ რეგისტრირებული ბიზნესი შიდა ქართლში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ავარიული სახლების რეაბილიტაცია წერილის ნომერი: 01-1423206243 თარიღი: 25/07/2023 ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო მისამართი: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2019-2023 წწ. დამიდასტურეთ -- პატივისცემით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია 599 85 63 65 ნატო წულუკიძე ადმინისტრაციული სამსახურის  საქმისწარმოების განყოფილები...

Attachment 2013 2023 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ყველაზე პოპულარული სახელები მოგესალმებით, ქალბატონო მირანდა, მითითებულ ელფოსტაზე გეგზავნებათ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2023 წლის 14 ივნისს N6673 კორესპონდენციით გამო...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო ინფორმაცია გთხოვთ განცხადება გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების შესაბამისად პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ═════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: შორენა თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო ინფორმაცია მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების კასპის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: კასპის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: შორენა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დანაშაულის სტატისტიკა ძაღლების მიმართ სასტიკი მოპყრობის შესახებ წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: სოფო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
C ჰეპატიტით დაინფიცირებული ქალებისა და მამაკაცების რაოდენობა 2015-2023 წლებში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: Nia Taganashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: giorgi თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ღვინის დამზადების ტექნოლოგია გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. N 03/569 21/07/2023 569-03-2-202307211314 განმცხადებელ ნია ტიგინაშვილს (პ/ნ 01019071972) მის.: საქართველო, ქ.თბილისი,...
საჯარო დაწესებულება: ღვინის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: Nia Taganashvili თარიღი: .
წარმატებული
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები გამარჯობა, როგორც 16 ივნისის განცხადებაში მიწერია, გთხოვთ, მომაწოდოთ 2015-2023 წლებში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ტიპის მიხედვით, საზოგადოებრივი ტრან...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: მარიამ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შუახევის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა -- გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება. შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის საქმისწარმოების განყოფილება (კანცელარია) 599852012 599852078 წერილის ნომერი: 100-...
საჯარო დაწესებულება: შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია წერილი გამოგზავნილი იყო ფოსტით და დაბრუნდა უკან, გიგზავნით ელ. ფოსტით. გთხოვთ დამიდასტურეთ მიღება. წერილის ნომერი: 72-722318468 თარიღი: 03/07/2023 ა...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
C ჰეპატიტით დაინფიცირებული ქალებისა და მამაკაცების რაოდენობა 2015-2023 წლებში მოგესალმებით,   გთხოვთ განცხდება გადმოგზავნოთ სწორი ფორმატით, თქვენგან ხელმოწერილი. სსიპ ლ. საყვ...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Nia Taganashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უგზო–უკვლოდ დაკარგულ პირთა სტატისტიკა წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მერი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
C ჰეპატიტით დაინფიცირებული ქალებისა და მამაკაცების რაოდენობა 2015-2023 წლებში მოგესალმებით, გთხოვთ წერილი გამოგზავნოთ ოფიციალური სახით, რომელშიც მითითებული იქნება თქვენი მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები. გიგზავნით განცხადების ნ...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Nia Taganashvili თარიღი: .
უარყოფილია.
ფინანსთა სამინისტროში გაცემული სახელფასო დანამატები და პრემიები პოზიციების და წლების მიხედვით 2013-2023 წწ.     გიგზავნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წერუილს.     პატივისცემით,   [1]Untitled-1 გორგასლის ქ. N16 ბექა ჩხაიძე 0114, თბილისი სა...
საჯარო დაწესებულება: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ქალთა მიმართ ძალადობის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მერი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

გამოიწერე ეს მოთხოვნები