მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 4)

მოიძებნა 1256 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

რუსეთის მოქალაქეებზე რეგისტრირებული ქონება 2022 წელს მოგესალმებით, გიგზავნით სსიპ -იუსტიციის სახლის მიერ მომზადებულ პასუხს. გთხოვთ, დამიდასტუროთ მიღება.   პატივისცემით, სალომე ტოხვაძე / Salome T...
პასუხის გამომგზავნი: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: ლიკა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
იუნკერთა სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ეროვნული თავდაცვის აკადემია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ეროვნული თავდაცვის აკადემია ავტორი: მარიამი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თბილისის იერსახის მოწესრიგებაზე დახარჯული თანხა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და...
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მაკო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გამარტივეული შესყიდვები გამარჯობა, გთხოვთ გამოაგზავნოთ ელექტრონულად ხელმოწერილი დოკუმენტი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის...
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
თბილისის პარკების მულჩირებაზე დახარჯული თანხა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბოლო 10 წლის სტატისტიკა/მონაცემები თუ რამდენი და რა რაოდენობის თანხები გამოიყოფოდა ყოველწლიურად სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოველთვიური დახმარების დასაფინანსებლად მოგესალმებით, თქვენი წერილის რეგისტრაციის ნომერია-228306/01. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. ═════════════════════════════════════════════════════...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ძოწენიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქურდობის შემთხვევები ინფორმაციის გაცემის თაობაზე გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MIA22203541712* MIA 2 22 03541712 15/12/2022 მოქალაქე ნუცა ჩადუნელს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის #1...
პასუხის გამომგზავნი: დაცვის პოლიცია მოთხოვნის ავტორი: Nutsa Chaduneli თარიღი: .
უარყოფილია.
უმაღლეს სასწავლებლებში ქართველი და უცხოელი სტუდენტებისთვის სწავლის საფასური თითოეული ფაკულტეტის მიხედვით 2015-2022 წლებში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების infoemis საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავტორი: რეზო ხურცია თარიღი: .
განხილვაშია.
არასრულწლოვანთა ქორწინების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იუსტიციის სახლი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: თათია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კომენდანტის საათის დარღვევიდან შემოსული თანხის საერთო რაოდენობა. წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თათია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საქართველოს მოქალაქეთა მხრიდან საზღვრის კვეთის სტატისტიკა 2019-2022 წლებში წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი თარიღი: .
წარმატებული
სასულიერო პირების მიერ ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაულის სტატისტიკა წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მაკო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაული წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ძაღლების მიერ ადამიანებზე თავდასხმის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. -- თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო Tbilisi City Hall LEPL Animals Monitoring Agency...
პასუხის გამომგზავნი: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: თორნიკე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
აგურის შესყიდვები საჯარო დაწესებულების საკონტაქტო მისამართი განახლებულია. გთხოვთ, ხელმეორედ გაგზავნოთ ინფორმაციის მოთხოვნა
მოთხოვნის მიმღები: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ავტორი: გიორგი ხუხუნაიშვილი. გაეცანით Jubo-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
უარყოფილია.
განტავისუფლებული პატიმრების რეინტეგრაცია მოგესალმებით ბატონო ვიქტორ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი თქვენი განცხადების (საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციის №01/...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
განხილვაშია.
უნივერსიტეტებში Covid-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის სტატისტიკა 2019-2021 წლების მონაცემებით მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი თარიღი: .
შიდა განხილვის პროცესშია.
სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროვების შესახებ 2019-2021 წლებში მოგესალმებით, გიგზავნით  წერილს  პატივისცემით, სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15ა ცხელი ხაზი: 1575 LIO 3 2...
წარმატებული
დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ლიზი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ვაკის რეკონსტრუქციისთვის რა თანხა გამოიყო 2022 წელს 2022 წლის 6 დეკემბრის №08-02/111100 წერილის პასუხად დანართის სახით გეგზავნებათ ვაკის რეკონსტრუქციისა და ინფრასტრუქტურული ღონისძიებისთვის გაწეულ ხარჯე...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .
წარმატებული
პასუხის გამომგზავნი: შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
წარმატებული
ცხოველების თემა საკმაოდ სენსიტიური საკითხია დღემდე , ამიტომ სათანადო ყურადღებას იმსახურებს მოგესალმებით. გთხოვთ წერილი მოგვწეროთ სახელმწიფო ენაზე/ ქართულ ენაზე. განცადების ავტორის მონაცემები: 1.  სახელი, გვარი. 2.  პირადი ნომერი  3.  ფაქტობრი...
პასუხის გამომგზავნი: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნანკა თარიღი: .
უარყოფილია.
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
განხილვაშია.
ქალზე და მამაკაცზე სექსუალური შევიწროება მოგესალმებით , გთხოვთ ატვირთოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.  ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fro...
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: natia თარიღი: .
უარყოფილია.
არასრულწლოვნებზე ძალადობის ფაქტები 2022 წელს წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

გამოიწერე ეს მოთხოვნები